вгору

Чи враховується переплата авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів?

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів регулюється ст. 57 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Нагадаємо, що дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Коли платник податку на прибуток приймає рішення щодо виплати дивідендів своїм акціонерам, то він повинен нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ПКУ та вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів (п. 57.1-1.2 ПКУ).

Зауважимо, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Сплата податку на прибуток та авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів, здійснюється з різними кодами виду сплати.

При цьому, сплата за кожним видом платежу та за кожним кодом виду сплати має оформлятися окремим документом на переказ. При заповненні розрахункових документів платниками податків в полі «Призначення платежу» зазначаються коди видів сплати, зокрема:

  • код 101 – для суми грошового зобов’язання;
  • код 125 – для авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів.

З оновленим переліком кодів видів сплати можна ознайомитись у нашому матеріалі.

Такі вимоги передбачені наказом Мінфіну «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» від 24.07.20158 р. № 666.

Отже, врахування наявної переплати з податку на прибуток в оплату авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів не передбачено.

Крім того, згідно з п. 43.3 ПКУ платник податку може здійснити повернення сум грошового зобов’язання на підставі заяви про повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Про це нагадали податківці офісу ВПП ДФС.

Докладніше про те коли не справляється авансовий внесок при виплаті дивідендів, а також про повернення помилково або надміру сплачених сум до бюджету, читайте у Блозі бухгалтера.