Умови користування комп’ютерною програмою «M.E.Doc»

Користувач, завантажуючи комп’ютерну програму «M.E.Doc» (надалі - КП «M.E.Doc»), погоджується на ці Умови користування та обробки персональних даних (далі – Умови) в цілому та в редакції на момент завантаження та інсталяції КП «M.E.Doc». У подальшому Товариство з обмеженою відповідальністю «M.E.ДОК», код ЄДРПОУ 41587396 (далі – Правовласник) залишає за собою право оновлювати Умови в будь-який час без попередження Користувача. Змінені Правовласником Умови визнаються і виконуються Користувачем. Якщо Користувач продовжує користуватись КП «M.E.Doc» після зміни Умов, це трактується як згода Користувача з новою редакцією Умов. У разі незгоди Користувача з Умовами він зобов’язаний видалити КП «M.E.Doc» і припинити користування нею.

Користувач погоджується з тим, що використовує КП «M.E.Doc» добровільно та на власний ризик. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час використання КП «M.E.Doc», та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням даних персональної ідентифікації. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до КП «M.E.Doc», персональних та інших даних Користувача. Правовласник не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

Виключні майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму «M.E.Doc» належать Правовласнику. Користувач не має права змінювати (модифікувати) КП «M.E.Doc». У разі внесення Користувачем змін (модифікацій) до КП «M.E.Doc», Правовласник не несе відповідальності за коректну роботу КП «M.E.Doc», а Користувач несе відповідальність за порушення вимог законодавства про інтелектуальну власність відповідно до вимог чинного законодавства України.

Персональні дані Користувача – дані, надані та/або створені під час реєстрації, ідентифікації та використання КП «M.E.Doc».

Користувач цим надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі користувачів комп’ютерної програми «M.E.Doc» та на обробку своїх персональних даних Правовласником. Зокрема, на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та інші дії, які може вчиняти Правовласник з його персональними даними.

Користувач погоджується, що афілійовані особи та авторизовані партнери Правовласника не вважаються третіми особами.

При використанні Користувачем КП «M.E.Doc» може збиратися така інформація та/або персональні дані: ім’я, прізвище, по батькові, номер засобів зв’язку, код ЄДРПОУ, електронні ідентифікаційні дані, помилки роботи застосунку, ініційовані Користувачем. Такі персональні дані та/або інформація збираються виключно в цілях коректної роботи КП «M.E.Doc», з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України. Електронна пошта, зазначена Користувачем в "Параметрах системи" згідно налаштувань обраного поштового провайдера Користувачем - використовується за відсутності прямого з’єднання з відповідним сервером, як альтернативний канал обміну даними, для відправки звітів та отримання статусів щодо їх обробки.Такі персональні дані та/або інформація збираються виключно в цілях коректної роботи КП «M.E.Doc», з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

Користуючись КП «M.E.Doc», Користувач надає добровільну однозначну згоду на обробку Правовласником його персональних даних. Ця згода діє протягом невизначеного терміну. Користувач може відкликати дану згоду шляхом направлення Правовласнику письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Користувач погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Правовласник не зобов'язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Користувача. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

Правовласник зобов’язується відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них.

Персональні дані Користувача обробляються виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних». Доступ третім особам до персональних даних надається Правовласником лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

Вся інформація від Користувача, яка обробляється в процесі користування КП «M.E.Doc», захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

Вся зібрана КП «M.E.Doc» інформація від Користувача може охоронятися як комерційна таємниця в порядку, визначеному чинним законодавством України.