вгору

Фінзвітність подана раніше, ніж Декларація з податку на прибуток: чи можливо?

Платник податку на прибуток (крім тих платників податку на прибуток, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації, з урахуванням вимог ст. 137 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Платники податку на прибуток, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором.  

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку за формою, визначеною згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 (далі - Закон № 996), у порядку, передбаченому для подання податкової декларації, з урахуванням вимог статті 137 ПКУ. 

Важливо! Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абз. першого та другого п. 46.2 ПКУ, є додатком, зокрема, до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) та її невід’ємною частиною. 

Фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до контролюючих органів. 

Нагадаємо, що формами Декларації, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897, передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до Декларації.  

Податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема, і інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною (п. 48.3 ПКУ). 

Зазначимо, що податкова звітність, складена з порушенням норм ст. 48 ПКУ, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених п. 46.4 ПКУ.  

Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: 

  • календарному кварталу або календарному півріччю (у т. ч. в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); 
  • календарному року, крім випадків, передбачених пп. 49.18.4 ПКУ - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року; 
  • календарному року для платників податку на прибуток (у т. ч. платників частини чистого прибутку (доходу)), для податкової декларації (у т. ч. розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. 

Порядок подання фінансової звітності затверджений постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419 (далі - Порядок № 419). 

Підприємства, які відповідно до Закону № 996 належать до мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницькі товариства, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), подають річну фінансову звітність органам, зазначеним у п. 2 Порядку № 419 (крім органів Казначейства), зокрема, органам державної статистики, не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком. 

Підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають органам державної статистики та податковим органам звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), крім консолідованої фінансової звітності, у спосіб, визначений законодавством, за звітний рік не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком, за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців - не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 

Підприємства, які для складення фінансової звітності застосовують МСФЗ, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, складені на основі таксономії фінансової звітності, разом з відповідними аудиторськими звітами (якщо обов’язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства), подають до центру збору фінансової звітності не пізніше строків, передбачених Законом № 996 для оприлюднення річної фінансової звітності, проміжну фінансову звітність (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) - не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 

Підприємства, які належать до середніх підприємств, подають річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність органам, зазначеним у п. 2 Порядку № 419 (крім органів Казначейства), зокрема, органам державної статистики, не пізніше 01 червня року, що настає за звітним роком. 

Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у п. 2 Порядку № 419 (крім органів Казначейства), зокрема, органам державної статистики, не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 

Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління НБУ в установленому ним порядку (п. 2 Порядку № 419). 

При формуванні звітності, яка подається до ДПСУ і Держстату, слід використовувати електронні форми з першою літерою «S».  

Звітність, яка подається тільки до ДПСУ, формується за електронними формами з першою літерою «J». 

Декларація вважається прийнятою за умови наявності та достовірності всіх обов’язкових реквізитів у разі подання фінансової звітності, яка є додатком до Декларації, в електронному вигляді до органів ДПС раніше, ніж така Декларація (з різницею в один день/місяць), оскільки контроль наявності поданих форм фінансової звітності до Декларації здійснюється серед поданих раніше та зареєстрованих в центральній базі даних діючих форм фінансової звітності за відповідний звітний період (періоди). 

Про це повідомили податківці ДПС у Харківській області.