вгору

Медогляди під час ВС не скасовуються

Запровадження в Україні воєнного стану не спричинило змін у нормативно-правових актах або інших розпорядчих документах, які дали б роботодавцеві можливість переносити строк проведення медичного огляду працівників чи допускати до роботи працівника, який не пройшов медогляд. Про це зазначили фахівці східного міжрегіонального управління Держпраці. 

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Це передбачено ч. 1 ст. 17 Закону “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII та ст. 169 Кодексу України Законів про працю 

За результатами періодичних медоглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медогляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.  

Роботодавець має право в установленому законом порядку: 

  • притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, до дисциплінарної відповідальності, 
  • роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника від роботи без збереження зарплати. 

За час проходження медогляду за працівниками зберігаються місце роботи і середній заробіток. 

Важливо! До 01 грудня поточного року необхідно скласти і погодити Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медогляду на наступний рік.  

На підставі цього акта роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменний список працівників, які підлягають періодичному медогляду. 

За результатами періодичного медогляду працівників протягом місяця після його закінчення складається заключний акт (пункт 2.17. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246). 

Втратили чинність попередні порядки проведення обов’язкових психіатричних і наркологічних оглядів, затверджені постановами МОЗ: 

  • “Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення” від 06.11.1997 № 1238; 
  • “Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих” від 27.09.2000 № 1465. 

Чинний Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у т. ч. на предмет вживання психоактивних речовин, затверджений наказом МОЗ від 18.04.2022 р. № 651. 

Метою проведення психіатричного огляду є встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров’я. 

Роботодавець несе адміністративну відповідальність за несвоєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів.  

Відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення застосовується штраф у розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 680 грн).