вгору

Операції з передачі майна за договором позики: що з оподаткуванням ПДВ?

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.  

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. 

Це визначено ст. 1046 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).  

Чи оподатковуються ПДВ операції з передачі майна на безоплатній основі за договором позики? 

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), у т. ч. операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу у володіння та користування лізингоодержувачу/орендарю (пп. «а» п. 185.1 ПКУ).  

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у т. ч. продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. 

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у т. ч. компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів)). 

При цьому база оподаткування операцій з: 

  1. постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг; 
  1. постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін; 
  1. постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком: 
  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; 
  • газу, який постачається для потреб населення; 
  • електричної енергії, ціна на яку склалася на ринку електричної енергії. 

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних від простроченої суми та інфляційні витрати, відшкодування шкоди, у тому числі відшкодування упущеної вигоди за рішеннями міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражів або іноземних судів, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань. 

Отже, безоплатна передача майна на підставі договору позики підлягає оподаткуванню ПДВ. 

Таке роз'яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 101.07.