вгору

Особливості застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у I кварталі 2021 р.

Податківці роз’яснили, який коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства застосовується за І квартал 2021 р. для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин гірничими підприємствами, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр.

Відповідно до п. 252.16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з пп. 252.11252.15 ПКУ, та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства. Такий коефіцієнт визначається у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ).

При порушенні гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки НБУ (далі – облікова ставка).

У І кварталі 2021 р. діяли дві облікові ставки: 6% та 6,5%, затверджені рішеннями Правління НБУ від 10.12.2020 р. № 726-рш, від 21.01.2021 р. № 16-рш, від 04.03.2021 р. № 84-рш відповідно.

Тривалість дії облікової ставки: 6% – 63 дня (01.01.2021 р. – 04.03.2021 р.); 6,5% – 27 днів (05.03.2021 р. – 31.03.2021 р.).

Для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за І квартал 2021 р., який відповідає 6,15% ((6% × 63 дня + 6,5% × 27 днів) ÷ 90).

Отже, платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спецдозволи на користування надрами, але якими виконано геолого-економічну оцінку запасів корисних копалин та подано матеріали такої оцінки на реєстрацію в установленому порядку за формою 3-гр, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за І квартал 2021 р. із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 18,45% – трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 122.04.

До відома наших читачів! Листом ДПС від 22.03.2021 р. № 6927/7/99-00-04-01-01-07 надіслано для використання та інформування платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин лист ДКЗ від 02.03.2021 № 210/02. Останнім листом визначено тимчасовий коефіцієнт рентабельності для гірничодобувних підприємств, який застосовується для обчислення ПЗ з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за розрахунковою вартістю одиниці видобутої корисної копалини (п. 252.16 ПКУ) у 2021 році.

Отже, ДКЗ пропонує доя встановлення такі тимчасові коефіцієнти рентабельності гірничодобувних підприємств (промислів) на ділянках надр, де проводиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, але геолого-економічна оцінка їхніх запасів з належним визначенням цього коефіцієнта ще не виконана, для застосування користувачами надр при обчисленні ПЗ у 2021 році:

  • для нафтогазових підприємств – 1,262;
  • для інших гірничодобувних підприємств – 0,103.