вгору

Перевірки Держпродспоживслужби: затверджено критерії

КМУ постановою від 31.10.2018 р. № 896 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, а також порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю операторів ринку (потужностей) Держпродспоживслужбою.

Так, критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, є:

 • визначені ризики, пов’язані з тваринами, харчовими продуктами, кормами, операторами ринку (потужностей), використанням харчових продуктів або кормів, процесів, матеріалів, речовин, провадженням діяльності або операцій, які можуть справити негативний вплив на безпечність харчових продуктів та/або кормів, здоров’я та благополуччя тварин;
 • результати здійснення попередніх заходів державного контролю;
 • ефективність процедур, які застосовуються оператором ринку (потужностей) з метою дотримання законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин; 
 • інформація, яка може свідчити про невідповідність господарської діяльності вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин.

Періодичність здійснення планових заходів держконтролю визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу:

 • у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів – за додатком 1.
 • у сфері ветеринарної медицини – за додатком 2.

Потужності, яка відповідає одночасно кільком показникам (характеристикам) критерію, нараховується найвищий бал із числа відповідних показників (характеристик).

За нарахованою сумою балів і визначається ступінь ризику:

 • від 90 балів і більше – дуже високий ступінь ризику;
 • від 70 до 89 балів – високий ступінь ризику;
 • від 40 до 69 балів – середній ступінь ризику;
 • від 21 до 39 балів – низький ступінь ризику;
 • від 0 до 20 балів – незначний ступінь ризику.

Отже, періодичність планових заходів державного контролю здійснюються:

 • з дуже високим ступенем ризику – інспектування – не більше чотирьох разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік;
 • з високим ступенем ризику – інспектування – не більше трьох разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік;
 • із середнім ступенем ризику – інспектування – не більше двох разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік;
 • з низьким ступенем ризику – інспектування – не більше одного разу на рік, аудит – не більше одного разу на два роки;
 • з незначним ступенем ризику – інспектування – не більше одного разу на два роки, аудит не проводиться.

Кількість балів, ступінь ризику від провадження госпдіяльності та встановлена періодичність проведення планових заходів визначаються у відповідних актах категоризації потужності (додатки 3 та 4). Акт складається щороку державними інспекторами терорганів Держпродспоживслужби щодо кожної потужності не пізніше 1 листопада поточного року на підставі відомостей, наявних станом на 30 вересня поточного року. А на потужності, що розпочали діяльність у поточному році – не пізніше 10 робочих днів з дня їх держреєстрації або видачі експлуатаційного дозволу.

Нагадуємо нашим користувачам, що у Блозі бухгалтера можна ознайомитись з проектами нових критеріїв ПФУ, Держпраці та затвердженими критеріями Держгеокадастру.