вгору

Проекти нових законів №10378 про мобілізацію та № 10379 про відповідальність вже у ВРУ

У ВРУ 25.12.2023 р. зареєстровано: 

 • проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби від 25.12.2023 № 10378; 
 • проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення від 25.12.2023 10379. 

Згідно з пояснювальною запискою проектом Закону № 10378 пропонується, зокрема: 

 • зміна призовного віку з 27 до 25 років; 
 • надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів; 
 • залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин; 
 • обов’язкова явка до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою згідно закону; 
 • право на відстрочку осіб, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для  здійснення за ними догляду (тобто, виключена ІІІ група інвалідності); 
 • призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку; 
 • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою; 
 • право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури; 
 • уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії “А” – всі військовозобов’язані, а для державної служби категорії “Б”, “В” – до 50% кількості військовозобов’язаних; 
 • виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби; 
 • виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби; 
 • запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах; 
 • встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби; 
 • надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації. 

Передбачається, що Закон набере чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих положень, які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем його опублікування. 

Законопроектом № 10379 пропонується внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, зокрема щодо: 

 • збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;  
 • запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення  до трьох діб;  
 • доповнення складу кримінального правопорушення  ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період,  ознакою “у тому числі відмову від проходження медичного огляду”. 

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.