вгору

Таксономія – нове у поданні фінансової звітності

Таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Поняття Таксономії

Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами (далі – Таксономія МСФЗ) затверджується Мінфіном. Наразі Мінфін на своєму сайті опублікував проект наказу «Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності». Крім того, Мінфіном затверджено відповідний наказ від 25.10.2019 р. № 452, який набирає чинності з 01.01.2020 р.

Нагадаємо, що запровадження Таксономії МСФЗ передбачено Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII (далі – Закон № 2164).

З 01.01.2020 р. підприємства, які складають фінансову звітність (у т. ч. консолідовану) на підставі Таксономії МСФЗ будуть подавати звітність в електронному форматі.

Таксономія МСФЗ публікується Фондом з МСФЗ для сприяння поданню в електронному форматі фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Система Таксономії МСФЗ перераховує та визначає конкретні коди, якими можна скористатися для ідентифікації інформації, розкритої у фінансовій звітності за МСФЗ. Таксономія МСФЗ також включає зміст, який описує значення елемента бухгалтерського обліку або допомагає користувачу знайти правильний елемент. Дані Таксономії МСФЗ згруповані відповідним чином, що зумовлено полегшенням для складання звітності.

Щороку вносять зміни в зміст Таксономії МСФЗ. Це пов’язано з:

 • опублікуванням нових або змінених МСФЗ та МСБО;
 • проектами звичайної практики;
 • або вдосконаленням Таксономії МСФЗ.

 

Формат звітності

Звітність складається в електронному форматі, який визначений як іXBRL.

XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. Цей формат широко поширений у світі, тому що дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників.

Документ в форматі iXBRL – це  файл, який має розширення HTML,  відкривається для перегляду інтернет браузером. Інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, які програмні засоби можуть  розпізнавати, перетворювати і отримувати конкретні дані без участі людини

На даний час формат XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ. Крім того, XBRL є розширенням формату XML, який вже знайомий бухгалтерам, оскільки вся звітність, що подається до податкових органів, подається саме в форматі XML.

Нагадаємо, що Мінфін затвердив новий переклад Таксономії МСФЗ, яка запрацює з 01.01.2020 р.

Таксономія у форматі UA XBRL МСФЗ

Таксономія UA XBRL МСФЗ затверджується та оприлюднюється Мінфіном, а також адаптована до особливостей складання фінзвітності в Україні і включає в себе звіт аудитора і звіт про управління.

Виділяють напрями розширення - загальна Таксономія UA XBRL МСФЗ (General Taxonomy), Таксономія для банківського та страхового секторів (Insurance Taxonomy).

Таксономія UA XBRL МСФЗ надає можливість обрати один з двох варіантів складання фінзвітності для суб’єктів господарювання (за виключенням банків), а саме:

 • фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений згідно з розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні разом з іншими звітами та примітками (General Taxonomy – 210-310).
 • фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками (General Taxonomy – 220-320).

Деякі (ключові) звіти та примітки, які входять до фінансової звітності на основі загальної таксономії розширення General Taxonomy, зокрема:

 • звіт про управління, код - 101000, стандарт - МСБО 1;
 • регулярна та особова інформація про суб’єкта господарської діяльності, код – 103000;
 • звіт аудитора, код - 104000, МСА 700;
 • загальна інформація про фінансову звітність, код - 110000, МСБО 1;
 • звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні, код - 210000, МСБО 1;

(звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності, код – 220000, обирається у разі застосування General Taxonomy 220-320). 

 • звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат, код – 310000, стандарт – МСБО1;

(звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат, код – 320000, обирається у разі застосування General Taxonomy 220-320).

 • звіт про рух грошових коштів, прямий метод, 510000, МСБО 7;
 • примітка – основні засоби, код - 822100, МСБО 16, тощо.

Зазначимо, що розширення Таксономії UA XBRL МСФЗ для банків дозволяє складати фінзвітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками.

Приклад звітів та примітки, які входять до фінансової звітності на основі таксономії для банків, зокрема:

 • звіт про управління, код - 101000, стандарт - МСБО 1;
 • регулярна та особова інформація про суб’єкта господарської діяльності, код – 103000, УКР;
 • звіт аудитора, код - 104000, МСА 700;
 • загальна інформація про фінансову звітність, код - 110000, МСБО 1;
 • звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні, код - 210000, МСБО 1;
 • звіт про рух грошових коштів, прямий метод, 510000, МСБО 7;
 • примітки - звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації, код 800300, МСБО 7;
 • примітка – основні засоби, код - 822100, МСБО 16, тощо.

Звіти та примітки, які входять до фінансової звітності на основі таксономії для страхових компаній, зокрема:

 • звіт про управління, код - 101000, стандарт - МСБО 1;
 • регулярна та особова інформація про суб’єкта господарської діяльності, код – 103000;
 • звіт аудитора, код - 104000, МСА 700;
 • актуарний звіт, код - 105000, УКР;
 • загальна інформація про фінансову звітність, код - 110000, МСБО 1;
 • звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні, код - 210000, МСБО 1
 • звіт про сукупний дохід, прибуток, збиток, за функцією витрат, код - 310000, МСБО 1;
 • звіт про рух грошових коштів, прямий метод, код - 510000, МСБО 7;
 • примітка – основні засоби, код - 822100, МСБО 16, тощо.

Наостанок зазначимо, що Стандартизація МСФЗ не ставить на меті деталізацію всіх процедур та механізмів фінансового обліку, в багатьох випадках перевага віддається професійній самостійності бухгалтерів, а також особистому професійному судженню.