вгору

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухобліку та інших нормативних актів

Мінфін оприлюднив проект власного наказу «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку». 

Проектом наказу передбачається забезпечити приведення норм деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку від 19.07.2022 № 2435-IX. 

Про проект цього Закону ми писали тут. Нагадаємо, що цим законом, зокрема, було виключено ч. 3 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в якій зазначалось, що суб’єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. 

Отже, проектом наказу планується виключити слова «підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства»:  

  • у наказі Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125: 
  • у пункті 2 наказу Мінфіну від 19.04.2001 року № 186 «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» (далі – Спрощений План рахунків бухобліку); 
  • у Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція). 

До речі, раніше наказом Мінфіну від 12.01.2023 р. № 18, який набрав чинності з 17.02.2023 року,  також були внесені аналогічні зміни до інших нормативних актів, зокрема, до НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Тобто, НП(С)БО 25 не можуть застосовувати підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат. 

Також проектом, зокрема: 

  • доповнено розд. І Інструкції нормою щодо запасів: «Для бухгалтерського обліку окремих видів запасів, враховуючи їх якісно-технічні характеристики та призначення, підприємство  може застосовувати більш ніж один натуральний вимірник (наприклад тонна/літр, штука/квадратний метр тощо)»; 
  • у спрощеному Плані рахунків бухобліку назву рахунку 13 викладено в такій редакції: «Знос (амортизація) необоротних активів».