вгору

Звіт про контрольовані операції – 2020: що змінилось?

ДПС України листом від 10.06.2021 р. №13408/7/99-00-21-02-03-07 надала роз’яснення щодо внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Нагадуємо нашим читачам, з 19.03.2021 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 31.12.2020 р. № 841 (далі – Наказ № 841), яким було внесено зміни до форми Звіту та Порядку складання Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт та Порядок).

Наказ № 841 виданий згідно з пп. 39.4.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) з метою приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. року № 466-ІХ (далі –Закон № 466).

Зміни у Звіті та у додатках до нього

У формі Звіту таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено новою графою 4 «Цифровий код країни», де зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента – сторони контрольованої операції.

У новій редакції таблицю додатку до звіту «Відомості про контрольовані операції» доповнено стовпцем «Джерело(а) інформації використане(ні) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»», який складається з графи 26 «Код(и) типу джерела» та графи 27 «Назва(и) джерела (джерел) інформації».

Інформація про пов’язаність осіб доповнена кодом пов’язаності «523», де зазначається ознака пов'язаності відповідно до пп. «в» пп 14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції.

Зміни у Порядку та у додатках до нього

У розд. III «Порядок заповнення основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» змінено п. 4 та викладено у новій редакції:

Так, у графі 4 зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента – сторони контрольованої операції відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Держстату від 08.01.2020 р. № 32 (далі – Перелік № 32).

У підсумковому рядку «Разом» графи 4 зазначається загальна кількість країн реєстрації нерезидентів – сторін контрольованих операцій. Цифровий код однієї країни включається до підсумкового рядку лише один раз (рис. 1).

Звіт про контрольовані операції

Рис. 1

У підсумковому рядку «Разом» графи 5 зазначається загальна сума контрольованих операцій платника податків з нерезидентами – сторонами контрольованих операцій.

У розд. IV «Порядок заповнення додатка до Звіту» основні зміни стосуються доповненням положень щодо контрольованих операцій з сировинними товарами.

Пункт 3 доповнено положенням щодо заповнення у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту. Зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) «із особою, до якої перейшло право власності на товари (роботи, послуги), та яка відповідає ознакам, наведеним у абзацах другому та третьому цього підпункту».

До пункту 4 внесено зміни, згідно з якими:

  • «Назва країни, в якій зареєстрована особа» заповнюється відповідно до Переліку № 32. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається «ВЕЗ «Крим». При здійсненні контрольованої операції з контрагентом, який є утворенням без статусу юрособи, зазначається назва країни фактичного місцезнаходження такого утворення;
  • «Цифровий код країни» заповнюється відповідно до Переліку № 32;
  • у разі заповнення рядка «Код(и) ознак(и) пов’язаності особи» разом з додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512–515 та 517–518, 524).

Код «209» у графі 3 зазначається після прийняття та набрання чинності переліком сировинних товарів, затвердженим КМУ згідно з пп. 39.3.3.4 ПКУ. До дати набрання чинності вказаним переліком для сировинних товарів використовується код «201»».

При заповненні графи 5, за необхідності, застосовуються Перехідні таблиці від УКТЗЕД версії 2012 року до УКТЗЕД версії 2017 року, затверджені наказом ДМС від 01.07.2020 р. № 234.

Графи 10 заповнюється відповідно до Переліку № 32, за яким зазначається цифровий код країни походження предмета операції.

У підсумковому рядку «Разом» графи 20 зазначається загальна сума контрольованих операцій платника податків з контрагентом, яка повинна дорівнювати показнику загальної суми контрольованих операцій платника податків з контрагентом у таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту у рядку відповідного контрагента.

У графі 21 код «307» використовується тільки за умов встановлення платником податків відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами (з переліку, затвердженого КМУ, принципу «витягнутої руки», що здійснюється платниками податків з урахуванням вимог відповідних порядків, затверджених наказом Мінфіну згідно з пп. 39.3.3.4 ПКУ).

При застосуванні комбінації декількох методів через кому та пробіл (", ") може бути вказано коди декількох методів».

Щодо заповнення графи 22. У разі застосування у графі 21 комбінації декількох методів (з передбачених пп. 39.3.1.239.3.1.4 ПКУ), у графі 22 через кому та пробіл (", ") може бути вказано декілька показників рентабельності.

У графі 26 зазначається код(и) типу джерела (джерел) інформації, використаного(их) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до додатка 8 до цього Порядку. У разі якщо типів джерел декілька, зазначаються коди всіх типів через кому та пробіл (", ").

У графі 27 зазначається назва(и) джерела (джерел) інформації, використаного(их) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». У разі якщо назв джерел інформації декілька, зазначаються всі найменування через кому та пробіл (",").

У разі застосування у попередній графі 26 коду «610», у графі 27 зазначається назва(и) джерела (джерел) інформації про котирувальні ціни на сировинні товари з оприлюдненого ДПС рекомендованого (невиключного) переліку таких джерел, яке(і) використане(і) платником податків згідно з пп. 39.3.3.4 ПКУ. Якщо назв джерел інформації про котирувальні ціни на сировинні товари декілька, зазначаються всі найменування через кому та пробіл (", ").

Звіт про контрольовані операції

Рис. 2

У розд. VI «Порядок заповнення інформації про пов’язаність осіб» при розкритті інформації за кодом пов’язаності «523» зазначається ознака пов'язаності відповідно до пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції».

Зміни у додатках до Порядку складання Звіту

Додаток 2 «Код ознаки пов’язаності осіб» до Порядку викладено у новій редакції та доповнено новими ознаками:

1) для фізосіб:

фізична особа, яка є пов’язаною особою згідно з пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції – у додатку 2 присвоєно код ознаки 523;

2) для утворень без статусу юрособи:

визнано пов’язаною особою відповідно до абзацу дев’ятого пп. «в» пп.14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції – код ознаки 524.

Новими позиціями доповнені додатки 4 та 6 до Порядку, зокрема:

  • код типу предмета операції (додаток 4) – новим рядком за кодом 209 «Сировинні товари згідно із Переліком сировинних товарів, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 09 грудня 2020 № 1221»;
  • код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (додаток 6) – новими рядком за кодом 307 «Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України». Код «307» у графі 21 зазначається за умови використання платником податків відповідних порядків, затверджених Мінфіном згідно з пп. 39.3.3.4 ПКУ. Якщо платником податків використовується метод порівняльної неконтрольованої ціни для операцій з сировинними товарами без урахування вказаних порядків, то в такому випадку використовується код «301».

Також Порядок складання Звіту про контрольовані операції доповнено додатком 8 «Коди джерел інформації», яким визначаються коди та типи джерел інформації.

Отже, Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2020 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими Наказом № 841.

Водночас Звіти, подані платниками до набрання чинності наказом № 841 та запровадження можливостей надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.

Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.

Звертаємо увагу, що в найближчому оновленні 11.02.043 з’являться оновлені довідники «Коди найменування операції» та «Коди типу предмета операції» (це додатки 3 та 4 до Порядку № 841). Інформацію з цих довідників можна також використовувати для заповнення додатка ТЦ декларації з податку на прибуток.