вгору

01.03.2024 року набув чинності ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа»

Зверніть увагу, що 01 березня 2024 року набув чинності національний стандарт ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять», розробниками якого є Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства та Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144). 

Цей стандарт прийнято відповідно до наказу Національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 25.05.2023 р. № 121  на заміну ДСТУ 2732:2004, який скасовано з 01 березня 2024 року. 

Стандарт установлює терміни та визначення основних понять, що їх застосовують у сфері діловодства й архівної справи. 

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються діловодства та архівної справи, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі. 

ДСТУ застосовують у роботі державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, будь-яких інших юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також технічних комітетів зі стандартизації. 

Офіційне видання нового ДСТУ можна придбати лише у національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»). 

Про це повідомив Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.