вгору

Анулювання реєстрації під час ВС у разі наявності податкового боргу

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у випадках, визначених пп. 298.2.3 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). Це передбачено пп. 3 п. 299.10 ПКУ

ПКУ визначено, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів. 

Нагадаємо, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ (пп. 14.1.175 ПКУ). 

Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз. третій п. 59.1 ПКУ).  

! Тимчасово, з 01 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року ФОП-єдиннники першої та другої групи мали право не сплачувати єдиний податок. 

Водночас, з 01 серпня 2023 року ФОП - єдинники податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію (абз. перший п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ). 

Для платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок нараховані контролюючим органом суми авансових внесків з єдиного податку, суми штрафних санкцій та пені за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку в порядку та у строки, визначені ПКУ, підлягають скасуванню (анулюванню) за відповідні періоди (з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року). 

Крім того, установлено, що у 2022 та 2023 роках при визначенні розміру податкового боргу для платників єдиного податку першої або другої групи не включаються суми податкового боргу, що виникли за податкові періоди з 01 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року (пп. 9-1.4.5 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ). 

Також тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ

У разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у т. ч. звітності, передбаченої п. 46.2 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, та перелік документів на підтвердження затверджений наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225. 

Отже, наявність податкового боргу з податків та зборів, який виник у період дії воєнного стану в Україні у платника єдиного податку першої - третьої груп є підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку

Водночас, враховуючи норми пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ та п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ не є підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку наявність податкового боргу у разі неможливості своєчасного виконання податкового обов’язку щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, а також несплати єдиного податку платниками першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. При цьому кожен конкретний випадок потребує аналізу всіх наявних документів. 

Про це повідомили податківці ДПС у Житомирській області.