вгору

Арифметична або методологічна помилка в податковій декларації: чи є відповідальність?

08.01.2019

Держава: звітність та податки

Під поняттям «арифметична помилка» слід розуміти помилку або описку, допущену платником податку при заповненні декларацій (розрахунків) або додатків до них, зокрема, при виконанні арифметичних дій, передбачених при обчисленні об’єкта оподаткування з метою визначення податкових зобов’язань з податку, збору, обов’язкового платежу (додавання або вирахування відповідних рядків). Також до арифметичної помилки можна віднести описку, допущену при перенесенні даних із додатків, на підставі яких заповнюються відповідні рядки декларації (наприклад, неправильно поставлена кома при застосуванні одиниці виміру, неправильно перенесений підсумок з додатка тощо).

Під «методологічною помилкою» слід розуміти помилку, допущену платником податків при складанні ним декларації, яка полягає у неправильному застосуванні або незастосуванні ставок оподаткування чи коефіцієнтів при визначенні податкового зобов’язання з того чи іншого податку, збору (обов’язкового платежу).

Відповідно до ст. 76 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено порядок проведення камеральної перевірки.

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення. При цьому, камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Нагадуємо нашим користувачам, що камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи подані пізніше – за днем їх фактичного подання. У той же час камеральна перевірка з інших питань проводиться з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ. Це передбачено п. 76.3 ПКУ.

Важливо! Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється відповідно до вимог ст. 86 ПКУ.

У главі 11 розд. II «Адміністрування податків, зборів, платежів» ПКУ не передбачено застосування відповідальності до платників податків при виявленні порушень, які не призвели до заниження податкових зобов’язань.

Отже, ПКУ не передбачено визначення понять арифметичної або методологічної помилки та відповідальності за такі помилки.

Відповідне роз’яснення надане податківцями Тернопільської області.

Аналогічну відповідь можна знайти в Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 138.01.

Про строк проведення податкових перевірок читайте у Блозі бухгалтера.