вгору

Банківська таємниця: що планують змінити?

НБУ пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267. Вони пов’язані з необхідністю приведення  Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до ст. ст. 62, 62-2 Закону України “Про банки і банківську діяльністьˮ від 07.12.2000 р. № 2121-III (далі – Закон № 2121) та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України.  

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:  

  • доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів; 
  • уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати НБУ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; 
  • уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю. 

Так, змінами до п. 14 Порядку передбачено, що банки, за запитом уповноважених держорганів та осіб, визначених у ч. першій ст. 62 Закону № 2121, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, ФОП про:  

1) наявність рахунків;  

2) номери рахунків;  

3) інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;  

4) залишок коштів на рахунках;  

5) операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; 

6) призначення платежу; 

7) ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); 

8) номер рахунку контрагента; 

9) інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; 

10) єдиний ідентифікатор НБУ надавача платіжних послуг контрагента; 

11) найменування надавача платіжних послуг контрагента. 

Такі норми містить проект постанови Правління НБУ “Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” (далі – проект Постанови).  

Про це інформує регулятор.