вгору

Бюджетник – платник ПДВ: особливості формування податкових кредиту та зобов’язань

Якщо бюджетна установа зареєстрована платником ПДВ, для такої установи діють загальні правила оподаткування та обліку ПДВ. Бюджетні установи можуть здійснювати діяльність, пов’язану, зокрема, з наданням платних послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, постачанням товарів/послуг, що оподатковуються ПДВ, та провадити діяльність, що фінансується за рахунок бюджету і не вважається господарською, оскільки спрямована не на отримання доходів, а на виконання законодавчо визначених функцій установи. 

Нагадуємо, що правила формування податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ та складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних (далі – ПН/РК) і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) встановлено ст. ст. 187, 198 і 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та є обов’язковими для всіх платників ПДВ незалежно від того, яку форму правління має платник (приватна, державна, комунальна) та які операції здійснює платник (звільнені від оподаткування ПДВ, оподатковувані). 

Податкові зобовязання 

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом (п. 187.7 ПКУ). 

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг (у т. ч. звільнених від оподаткування ПДВ) платник податку зобов’язаний відповідно до п. п. 201.1 та 201.3 ПКУ скласти  ПН та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. 

Податковий кредит 

До відома! Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження госпдіяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. Це визначено п. 198.3 ПКУ. 

Для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, є податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг (п. 201.10 ПКУ). 

Тобто, якщо бюджетна установа – платник ПДВ здійснювала операції з придбання товарів/послуг, то незалежно від того, чи такі товари/послуги почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності, чи ні, вона має дотримуватись вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту! Відповідно – суми ПДВ за отриманими та зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними повинні відображатися у відповідному розділі податкової декларації з ПДВ незалежно від напрямку (операцій) використання таких придбаних товарів/послуг. 

Використання в операціях з повним/ частковим звільненням від ПДВ 

Однак майте на увазі, що за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ для їх використання в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ. База оподаткування в такому випадку визначається відповідно до п. 189.1 ПКУ. 

Якщо ж придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання згідно з п. 199.1 ПКУ. База оподаткування в такому випадку також визначається відповідно до п. 189.1 ПКУ. 

У випадках, що розглядаються, платник податку зобов’язаний скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН на суму нарахованих податкових зобов’язань окремо по кожному пункту зведені ПН. 

Отже, якщо платники використовують (повністю чи частково) придбані товари/послуги в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, то у них виникає обов’язок нарахувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 /п. 199.1 ПКУ та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідні ПН у встановлений ПКУ термін. 

Так, якщо придбані платником ПДВ товари/послуги, за якими суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, призначаються для використання або починають використовуватися у звільнених від оподаткування ПДВ операціях, то у такого платника податку (у т. ч. якщо такі придбані товари/послуги оплачені за рахунок бюджетних коштів) виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ПКУ. 

Також за нормами цих статей бюджетні установи нараховують податкові зобов’язання по товарах/послугах, використаних в неоподатковуваних операціях (у діяльності, що фінансується за рахунок бюджету і не вважається господарською та спрямована на виконання законодавчо визначених функцій установи). 

Якщо придбані платником ПДВ товари/послуги, за якими суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, використовуються частково в оподатковуваних ПДВ (надання нерухомого майна в оренду) і частково – в звільнених від оподаткування ПДВ та тих, що не оподатковуються ПДВ, операціях, то у такого платника податку виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними п. 199.1 ПКУ. 

Важливо! При придбанні товарів/послуг, які одночасно використовуються в оподатковуваних і звільнених від оподаткування операціях, формування податкового кредиту здійснюється, виходячи з усього обсягу придбання на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних. 

Надалі, незалежно від того сформовано платником ПДВ – покупцем податковий кредит чи ні, у такого платника податку за наявності зареєстрованих в ЄРПН постачальником ПН виникає обов’язок нарахування податкових зобов’язань: 

  • відповідно до п. 198.5 ПКУ (якщо такі товари/послуги використано в звільнених від оподаткування ПДВ операціях повністю), або 
  • відповідно до п. 199.1 ПКУ (якщо такі товари/послуги частково використано в звільнених від оподаткування ПДВ операціях, а частково – в оподатковуваних). 

ПН, складені у зв’язку з нарахуванням таких податкових зобов’язань, підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни. 

У разі порушення терміну реєстрації (відсутності реєстрації) в ЄРПН таких ПН застосовуються штрафи, передбачені ПКУ для несвоєчасної (відсутності) реєстрації податкових накладних в ЄРПН. 

Про це інформує ДПСУ.