вгору

Чергові зміни до ПН та форми декларації з ПДВ

Мінфіном затверджено наказ від 17.05.2023 р. № 256 (далі – Наказ № 256), яким вносяться зміни до форми ПН, Порядку її заповнення, форми декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ. Що зміниться? 

Зміни до форми ПН 

Зміни стосуються лише примітки 4 та 5 форми ПН щодо серії та номеру паспорта.  

Відтепер ці примітки викладено у редакціях: «Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта» та «серія (за наявності) та номер паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)» відповідно. 

Зміни до Порядку заповнення ПН 

Зокрема, передбачено такі зміни: 

1. Додано тип причини 22, згідно з якою ПН не підлягає наданню покупцю (отримувачу) - Складена на операції з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою або ставкою 14 відсотків. 

Відповідно, Порядок заповнення ПН доповнено наступною нормою. У разі здійснення операцій з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою або ставкою 14%, складається окрема податкова накладна, в якій у рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» робиться позначка «X» та зазначається тип причини 22. У графі «Отримувач (покупець)» такої ПН зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) нерезидента та через кому – країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. 

2. У ПН, яка складається за операціями з вивезення товарів за межі митної території України, зазначаються одиниці виміру товарів, які застосовуються при оформленні митної декларації на такі товари. 

3. ПН складається за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі (нова редакція абз. другого п. 14 Порядку): 

- здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, або через банк, небанківського надавача платіжних послуг чи платіжний пристрій (безпосередньо на рахунок постачальника). 

4. У тексті Порядку слова «електронний підпис», «електронний цифровий підпис» у всіх відмінках і числах замінено словами «кваліфікований електронний підпис» у відповідних відмінках і числах. 

Зміни до форми декларації з ПДВ 

Основні зміни такі. Викладено у новій редакції рядок 20.2.1 декларації з ПДВ, що стосується бюджетного відшкодування ПДВ: на рахунок платника у банку / небанківському надавачу платіжних послуг. Отже, відтепер у цьому рядку можна відображати відшкодування ПДВ й на рахунок платника у небанківському надавачу платіжних послуг. Аналогічні зміни внесено й до форми уточнюючого розрахунку з ПДВ. 

Крім того, внесено зміни до додатків 2, 4 (викладено у новій редакції), 5, 7 до декларації з ПДВ. 

Щодо початку дії оновлених форм 

Наказ № 256 набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Станом на 13.07.2023 р. він не є офіційно опублікованим та не набрав чинності. 

До відома! За нормами ПКУ (п. 46.6) оновлену форму декларації з ПДВ слід подавати за податковий період (місяць), наступний за податковим періодом, у якому відбулося її оприлюднення. Отже, якщо наказ оприлюднять у липні 2023 р., вперше звітувати за оновленою формою необхідно буде за серпень 2023 р. (у вересні). Але чекаємо на розяснення податківців з цього приводу.