вгору

Чергові зміни щодо інспекційних відвідувань з праці: новий проєкт

Пропонується викласти у новій редакції Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 823. Мінекономіки оприлюднило відповідний проєкт постанови КМУ.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту його метою є запровадження нових механізмів здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, зменшення тиску на роботодавців та забезпечення додержання законодавства про працю.

Об’єкти відвідування

Відповідно до проєкту Порядку об’єктами відвідування є:

  • юридичні особи (у т. ч. їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юрособами);
  • фізособи-роботодавці.

Як і було раніше, інспекційні відвідування будуть здійснювати інспектори праці (за наявності службового посвідчення встановленої форми) таких органів:

  • Держпраці та її територіальних органів;
  • виконавчих органів міськрад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі – виконавчі органи рад).

Форма акта інспекційного відвідування є уніфікованою, тобто визначається вичерпний перелік, що підлягає інспектуванню. Форми акта, припису, попередження, вимоги інспектора повинні бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Держпраці.

Підстави для проведення інспекційних відвідувань

З питань неоформлених трудових відносин підставами проведення інспекційних відвідувань є:

1) звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) рішення суду;

4) рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із ЗМІ, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством (див. Таблицю).

Джерела інформації

Ознаки порушення

посадові особи органів держнагляду (контролю), правоохоронних органів

- виявлені ознаки порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин

ДПС та її тероргани

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;

факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання

Пенсійний фонд України та його тероргани

- роботодавці, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

- роботодавці, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20% і і більше;

- фізосіби, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами (далі – ЦПД) в одного роботодавця більше року;

- роботодавці, в яких 30% і більше фізосіб працюють на умовах ЦПД;

- роботодавці із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення працівників на 10% і більше.

5) доручення Прем’єр-міністра України;

6) звернення Уповноваженого ВРУ з прав людини;

7) запит народного депутата;

8) невиконання вимог припису інспектора праці.

Важливо! Інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування (уповноваженій ним посадовій особі) своє службове посвідчення та перед підписанням акта надати копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування та внести запис про його проведення до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності).

Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.

Права інспекторів праці

На наявності службового посвідчення та вищезазначених підстав для проведення відвідувань, інспектори праці матимуть право:

1) під час проведення інспекційних відвідувань без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування інформацію та матеріали, необхідні для проведення інспекційного відвідування.

Права об’єкта відвідування

Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:

1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

2) одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;

3) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

  • відсутності службового посвідчення;
  • якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено уніфікованої форми акта інспекційного відвідування;

4) вимагати припинення інспекційного відвідування у разі перевищення максимального (10 р.дн.) строку здійснення такого заходу;

5) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження до акта;

6) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису об’єктом відвідування або уповноваженою ним посадовою особою;

7) перед підписанням акта інспекційного відвідування бути поінформованим про свої права та обов’язки;

8) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;

9) вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації об’єкта відвідування;

10) оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії інспектора праці;

11) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань;

12) фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

13) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;

14)  оскаржувати відповідно до  цього Порядку припис та / або вимогу інспектора праці.