вгору

Чергові зміни в формі декларації з податку на прибуток

Мінфін наказом від 20.02.2023 р. №101 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» вніс зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація).

Змінами, зокрема:

- форму Декларації викладено в новій редакції;

- внесено зміни:

  • у додаток ЗП, зокрема, доповнено новим рядком:

«Сума нарахованих та сплачених протягом звітного (податкового) періоду авансових внесків з податку на прибуток підприємств, що зменшує податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного (податкового) періоду за ставкою, визначеною пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України, у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за такий податковий (звітний) період (підпункт 141.13.3 пункту 141.13 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)»;

  • у додаток ПН до рядка 23 ПН цієї Декларації – рядок за кодом 7 викладено в такій редакції:

«Доходи від продажу чи іншого відчуження нерухомого майна або неподільного об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта нерухомості чи подільного об'єкта незавершеного будівництва, розташованого чи який після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта буде розташований на території України, що належать нерезиденту»;

  • додаток ТЦ до цієї Декларації викладено в новій редакції;
  • додаток ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33, 35 цієї Декларації викладено в новій редакції;
  • додаток РІ до рядка 03 РІ цієї Декларації доповнено новими рядками;
  • додаток ПП до цієї Декларації доповнено:

-  новою графою 7 "Сума податкової пільги, що використана не за цільовим призначенням, гривень";

-  новою графою 8 "Сума податкової пільги, що залишилася невикористаною на кінець звітного періоду, гривень";

  • додаток КІК до рядка 06.1 КІК цієї Декларації доповнено словами, зокрема: керівник (уповноважена особа), головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку).

- Доповнено Декларацію новим додатком ОВ до рядка 26 ОВ цієї Декларації. Він стосується авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. На час написання матеріалу не опубліковано.