вгору

Чи може СГ ознайомитися зі своєю обліковою справою?

Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних. Це передбачено п. 63.12 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Взяття на облік платників податків ДПСУ здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, які проводяться державним реєстратором, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами.  

Обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та ФОП здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) та інформаційними системами ДПСУ. 

Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та ФОП (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента)), відомості щодо яких включаються до ЄДР здійснюється на підставі відомостей з ЄДР, наданих державним реєстратором (ст. 64, ст. 65 ПКУ). 

Дані про взяття на облік юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та ФОП як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до ЄДР у день взяття їх на облік за основним місцем обліку та оприлюднюються на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від  15.05.2003 р. № 755-ІV.  

Стосовно кожного платника податків, взятого на облік в контролюючому органі згідно з Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, формується облікова справа 

Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків у паперовій формі. 

Ведення облікових справ платників податків здійснюється з дотриманням правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. 

Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5

Відповідно до п. 2 ч. першої ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі - Закон № 2939) кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається. 

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом № 2939 (п. 1 ч. третьої ст. 10 Закону № 2939). 

Важливо! Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ.  

Відповідно до ст. 1 Закону України  «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (далі - Закон № 393) громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів. 

При цьому звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання (ст. 20 Закону № 393). 

Питання про можливість видачі/відмови у видачі копій конкретних документів з реєстраційної частини облікової справи розглядається керівником контролюючого органу з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 р. № 2297-VІ

Таким чином, суб’єкт господарювання або його представник за письмовим зверненням має право ознайомитися зі своєю обліковою справою (реєстраційною частиною), яка зберігається в контролюючому органі за основним місцем обліку платника податків. 

Про це повідомили податківці ДПС у Закарпатській області.