вгору

Чи необхідно подавати реєстраційну заяву за формою № 1-РН у разі зміни місцезнаходження неприбуткової організації або зміни її керівника?

11.11.2019

Держава: звітність та податки

Неприбуткова організація повинна подати за основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою № 1-РН з позначкою «зміни» у разі:

  • зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації;
  • внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону).

Заява та копії документів повинні бути подані протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення зазначених обставин.

Це передбачено п. 14 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабміну від 13.07.2016 р. № 440.

В інших випадках, зокрема, при зміні місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі зміною адміністративного району, або при зміні керівника такої організації, подавати заяву за формою №1-РН не потрібно. Інформація про дані зміни оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора в порядку, визначеному Законом України від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Дане роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 102.04).

Нагадуємо нашим користувачам, що реєстраційну заяву за формою № 1-РН можна подавати у програмі M.E.Doc (ідентифікатор форми J1310502).