вгору

Чи поширюються готівкові обмеження на виплату дивідендів?

Ведення касових операцій передбачено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою НБУ від 29.12.2017 № 148 (далі – Положення №148).

Готівкові розрахунки – платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (пп.5 п. 3 р. І Положення №148).

Згідно з п. 6 р. ІІ Положення №148 підприємства (підприємці) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами мають право здійснювати розрахунки готівкою:

  • між собою – у розмірі до 10 000 грн;
  • з фізичними особами – у розмірі до 50 000 грн.

При цьому, платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Зверніть увагу!

Обмеження, установлені в п. 6 та п. 7 р. II Положення №148, не стосуються:

  1. розрахунків суб'єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;
  2. добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;
  3. використання готівки, виданої на відрядження.

При виплаті дивідендів фізичним особам необхідно дотримуватися обмеження, встановленого п.18 р. ІІ Постанови № 148, а саме, установи/підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.

Отже, вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), стосуються розрахунків, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі виплат суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам.

ДФС з цього питання було надано індивідуальне роз’яснення (лист №3802/ІПК/26-15-13-09-15 від 31.08.2018р.) та розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 109.13.

Додатково про те, що граничне обмеження суми розрахунків готівкою у 50 тис. грн. для виплат на оплату праці пропонують відмінити, чи розповсюджується готівкове обмеження у розмірі 50 тис. грн. при розрахунках через платіжний термінал – читайте у Блозі бухгалтера.