вгору

Дайджест цікавого функціоналу від M.E.Doc за березень 2023 р.

Продовжуємо інформувати користувачів M.E.Doc про останні новинки та доробки, які були впроваджені в березні 2023 року. 

Головна і найочікуваніша доробка - впровадження нової форми ПН/РК, яка затверджена наказом Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 28.12.2022 р. № 463. Нові форми застосовуються з 1 квітня 2023 р. 

Так, у M.E.Doc додано нові форми:

 • J/F1201014 - Податкова накладна;
 • J/F1201114 - Додаток №1 до податкової накладної;
 • J/F1201214 - Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.  

Первинні документи

Реєстр електронних документів 

1. Додано нові поля у форму Універсального документа

 • номер замовлення - для зазначення номера документа відповідно до внутрішньої системи документообігу користувача;  
 • електронна пошта - e-mail співробітника, що відправляє документ;  
 • коментар - довільний коментар до документа, може містити до 500 символів. 

2. З'явилася можливість відправки документа у ПриватБанк та Райффайзен Банк:  F0103308 «(ІІІ група; Квартал) Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця».

3. Реалізовано створення ПН нової 14-ї версії за допомогою функцій Створити на основі:  

 • Створити Податкову накладну на основі Акту;  
 • Створити Акт та Податкову накладну на основі Рахунка;  
 • Створити Видаткову накладну та Податкову накладну на основі Рахунка;
 • Створити Податкову накладну на основі Рахунка;  
 • Створити Податкову накладну на основі Видаткової накладної.

Реєстр податкових документів 

Реалізовано можливість створення:  

 • ПН та РК нових 14-х версій за допомогою команди Створити у головному та контекстному меню, а також за допомогою кнопки на панелі інструментів;  
 • виданої ПН нової 14-ї версії на основі отриманої ПН (у т. ч. на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі - Створити видану ПН на основі отриманої;  
 • РК нової 14-ї версії на основі ПН (у т. ч. на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі - Створити Дод.2 на основі ПН;  
 • зведеної виданої ПН нової 14-ї версії на основі отриманих ПН (у т. ч. на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі;  
 • перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 14-х версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону, діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні відкритого бланка по команді Файл - Властивості на вкладці Додатково;  
 • перевірки відповідності ПІБ підписанта ПН/РК нових 14-х версій імені, зазначеному у сертифікаті, перевірка відповідності вмикається у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг.  

Реєстр податкових документів - Універсальний імпорт 

Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 14-ї версії. Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF. У каталог «...\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.  

Реєстр документів довільних форматів 

1. Додано функцію Оновити реєстр. Функція доступна по команді головного меню Вигляд - Оновити реєстр та по кнопці на панелі інструментів. 

2. Для зручності роботи в Реєстрі документів довільних форматів назву графи Дата імпорту змінено на Дата та час імпорту, у графі реалізовано відображення дати та часу імпорту документів у реєстр. 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) 

Додано нові форми: 

 • Q2010002 - Інформація аудитора про підприємство; 
 • Q2020002 - Інформація аудитора про юридичну особу;
 • Q2030002 - Повідомлення про вибір аудитора;
 • Q2040001 - Інформація щодо порушення.

Реалізовано можливість експорту нових форм документів за допомогою команди головного меню Файл - Експорт - Експорт в форматі НКЦПФР.  

Сервіс універсальної автоматичної обробки документів

Доопрацьовано автоматичне відновлення роботи Сервісу універсальної автоматичної обробки документів після виконання завдання, для якого встановлено опцію Примусове завершення роботи у Планувальнику завдань, за умови, що на момент виконання завдання Сервіс універсальної автоматичної обробки документів було запущено та у вікні Вибір секретних ключів було встановлено опцію Зберігати секретні ключі та паролі на сервері автоматичної обробки. 

Облік ПДВ

Аналітичні довідки - Аналіз товарів/послуг за кодами УКТЗЕД/ДКПП (у т. ч. ризиковими) 

Доопрацьовано обробку Квитанції №3 (J1499501), яка підтверджує або відміняє рішення по врахуванню отриманих кодів товарів/послуг.

Звірка документів з ЄРПН 

1. Реалізовано можливість здійснення звірки документів ПН/РК нової 14-ї версії. Звірку документів з ЄРПН також можна виконати у модулі Первинні документи - Реєстр податкових документів. 

2. Налаштовано роботу модуля Звірка документів з ЄРПН при використанні СКБД Firebird 2.1. 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних 

1. Реалізовано створення Додатка №1 до податкової накладної нової 14-ї версії на основі ПН нової версії (J/F1201014) та/або ПН попередньої версії (J/F1201013) за допомогою команди головного меню Файл - Відкрити список додатків - Додати на вкладці Видані

2. Відкориговано встановлення відмітки За списком у «Запиті щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J/F1300107), що був сформований за списком обраних у Реєстрі документів за допомогою команди головного меню Правка - Запит стану реєстрації ПН/Дод 2 в ЄРПН

Інтеграція 

Доопрацьовано метод GetPrimaryReestr, додано можливість отримання суми ПДВ 14% в Додатку 2. 

Експорт та імпорт даних

1. Реалізовано можливість експорту та імпорту ПН/РК нової 14-ї версії у форматі DBF. 

2. Оновлено структуру імпорту у форматах XML та DBF для ПН/РК нової 14-ї версії. Опис нової структури імпорту у форматах XML та DBF можна завантажити за посиланням: https: //medoc.ua/faq/mport-xml-dokumentv. 

3. Реалізовано автоматичну конвертацію ПН/РК попередніх 10-х - 13-х версій при імпорті в форматі «для обміну звітністю» (без підписів і квитанцій) у нову 14-ту версію.  

Адміністрування 

Адміністрування - Параметри системи - Перетворення форм ПН-Дод2

Оновлено налаштування конвертації 7-ї версії ПН/РК у нову 14-ту версію при виконанні імпорту та копіюванні. Перетворення форм документів у 14-ту версію при імпорті та копіюванні попередніх версій ПН/РК (за виключенням 7-ї версії) виконується автоматично.  

Сертифікати - Заявки на сертифікат 

Скасовано можливість відновлення сертифікатів КНЕДП «ЦСК "Україна"», термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року. 

Після встановлення оновлення буде недоступною команда Відновити у вікні Формування заявок на сертифікат. 

У разі наявності у програмі сертифікатів, термін дії яких закінчується, скористайтеся функцією Продовжити дію. Функція доступна для сертифікатів КНЕДП, робота з якими підтримується у програмі, та до кінця терміну дії яких залишилось 45 або менше днів. 

Журнал подій 

Додано фіксацію події Помилка створення резервної копії у разі виникнення помилок при створенні резервних копій програми у ручному режимі у розділі Резервне копіювання, а також, при створенні резервних копій у автоматичному режимі при виході з програми. 

Прийом та обробка звітності 

Реєстр консолідованих звітів 

Відкориговано механізм відправки квитанції про прийом або відхилення документа на боці Головної установи при використанні ручного режиму обробки документів, отриманих від філій, за умови, що сертифікат ЕП зберігається на захищеному носії.  

ДОВІДНИКИ

Зміни у довідниках 

1. Оновлено довідник Причини звільнення. Довідник підключений у формі Додаток 5 Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (J/F0510508). 

2. Оновлено довідник Класифікатор професій ДК 003:2010. 

3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники: 

 • Показники форми 4JX;  
 • Показники форми 4IX;  
 • Показники форми 4LX;  
 • Показники форми 4MX;  
 • Вид користувача (K013). 

Відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ від 25.01.2023 р., оновлено довідник Призначення платежу (F108).  

Оновлено довідник Показники форми FM2JX відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ від 31.01.2023 р.

Додано довідник Електронні гроші (D160).  

4. Оновлено довідник Бюджетний класифікатор. 

5. Оновлено довідник Особливі примітки в податковій накладній, що підключений до графи ПН Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини

Додано новий тип причини:  21 - «Складена на постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України».

Адресна книга 

У довіднику Адресна книга оновлено сертифікат для подання звітності до Міністерства економіки України. 

Друк документів 

1. Відкориговано друк документів з квитанціями у форматі PDF за допомогою функції головного меню Файл - Друк в PDF. Налаштовано друк у форматі PDF «Звіт про виконання фінансового плану» (S3000310).

2. Оптимізовано розмір PDF-файлів, що створюються за допомогою команди Друк в PDF у реєстрах програми та/або автоматичного експорту документів у форматі PDF. 

3. Відкориговано механізм збереження Універсального документа із вкладеннями за обраним шляхом по виконанню команди головного меню Файл - Друк в PDF.

Докладніше про всі доробки та оновлення програми M.E.Doc, які були реалізовані протягом березня 2023 р., читайте у релізах оновлень 11.02.099, 11.02.100, 11.02.101, 11.02.102, 11.02.103.