вгору

Дайджест цікавого функціоналу від М.E.Doc за квітень 2021 р.

Ось і закінчився другий місяць весни. Він був доволі плідним для розробників програми М.E.Doc.

Як завжди, наші експерти продовжують Вас інформувати про найважливіші бухгалтерські новини та роз’яснення контролюючих органів, вчасно надають корисні інструкції щодо роботи з програмою та приклади заповнення звітності. Всі матеріали можна знайти у Блозі бухгалтера, Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.

У цій публікації розкажемо, які новинки та доробки були зроблені в квітні 2021 року.

1. Новий модуль Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

Зокрема, у модулі реалізовано:

1) створення звітів за новими формами (з оновлення 11.02.034):

 • J/F0500106 – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
 • J/F0510106 – Додаток 1 (Д1). Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
 • J0510206 – Додаток 2 (Д2). Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • J0510306 – Додаток 3 (Д3). Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;
 • J/F0510406 – Додаток 4ДФ (Д4). Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
 • J/F0510506 – Додаток 5 (Д5). Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби;
 • J/F0510606 – Додаток 6 (Д6). Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Нагадуємо нашим користувачам! Вперше звітність подається за І квартал 2021 р., період подання – щоквартально.

2) автоматичне заповнення об'єднаної звітності даними з існуючих звітів ЄСВ. Для цього використовується команда головного меню Правка – Заповнити пакет звітів J/F0500106 у модулі Звітність – Єдиний внесок – Додаток 4. Перенесення даних виконується із звітів ЄСВ за 3 місяці, які відповідають періоду (кварталу) Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (з оновлення 11.02.034).

Також налаштовано заповнення звіту Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ даними модуля Зарплата із розділу Звітність – Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ (з оновлення 11.02.037).

Крім того, можна автоматично заповнити, зокрема:

 •  
 • Розрахунок (J0500106, F0500106) даними Додатка 1 (J/F0510106) та Додатка 2 (J0510206) при встановленні відповідних опцій у головному меню: Правка - Заповнення Розрахунку із Додатку 1 та Заповнення Розрахунку із Додатку 2. Автоматичне перенесення даних здійснюється для типів додатків Звітний новий та Уточнюючий, за умови, що у полі Ознака (0, 1) встановлено значення «1» (з оновлення 11.02.037);
 • графу кількість додатків для рядків 061–066 Розрахунку (J/F0510106). Заповнення графи виконується при відкритті Розрахунку (з оновлення 11.02.035).

Також можна здійснити перерахунок сум у полях додатків 1–3, для яких здійснюється автоматичний розрахунок. Перерахунок можна виконати по команді меню Правка – Перерахувати документ, по натисканню кнопки на панелі інструментів  або по натисканню клавіші <F6> (з оновлення 11.02.036).

3) імпорт та екcпорт пакета об'єднаної звітності (імпорт звітів у форматі xml, зокрема, з ознакою Довідковий, а також обрання пакета звітів (програма запропонує створити новий або обрати існуючий пакет звітності) при імпорті у форматі dbf; експорт Додатків у форматі dbf, якщо у пакеті об’єднаної звітності присутні додатки за кілька місяців кварталу (з оновлення 11.02.037), тощо.

Експорт пакета об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у форматі DBF можливий за допомогою команди головного меню Файл – Експорт – Експорт в DBF. При цьому, користувачам слід обрати папку для збереження даних (з оновлення 11.02.036).

4) консолідація пакетів об’єднаної звітності (J/F0500106). Для консолідації необхідно виконати команду головного меню Файл – Консолідувати звіти та у вікні, що відкриється, відмітити пакети, які потрібно консолідувати. Будьте уважні, консолідувати можливо лише пакети однакових типів (Звітний, Уточнюючий тощо). Консолідація додатків виконується за номером місяця. Якщо у додатку не вказано номер місяця, консолідація для такого додатка не виконується (з оновлення 11.02.037).

5) друк документів пакета об’єднаної звітності із таблиці модуля Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ за допомогою команди головного меню Файл – Друк (з оновлення 11.02.035).

2. Основні зміни у модулі «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)»:

1) Оновлено форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (опублікована 14.04.2021 р.) для наступних пакетів модуля (з оновлення 11.02.036):

 • загальна таксономія 210_310 та 220_320;
 • таксономія для страховиків 210_310 та 220_320.

2) Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів попередніх версій. Якщо пакет звітності за 2020 рік вже створено раніше, необхідно скопіювати створений пакет та надалі працювати в новому скопійованому пакеті.

3) Додано новий звіт [104000-2] Звіт незалежного аудитора (І1040201, R1040201, X1040201, Y1040201 залежно від обраної точки входу). Користувачі повинні самостійно обрати, який з двох звітів надавати у складі пакета звітності на порталі СФЗ: скорочений [104000-1] чи повний [104000-2]. Тип звіту, що буде створюватися у пакеті, погоджується з аудитором (з оновлення 11.02.036).

Докладніше про це – у матеріалі.

Звіт незалежного аудитора створюються функцією Створити звіт аудитора на основі пакета та входить в пакет звітності, сформований згідно з таксономією 2020 (з оновлення 11.02.036).

4) Додано нові форми Q1050102 та Q1050202 Актуарний звіт. Форми створюються за допомогою функції Створити звіт актуарія на основі пакета та не входять в пакет звітності, сформований згідно таксономії. (Додані замість форми [105000] Актуарний звіт) (з оновлення 11.02.036).

Також реалізовано відображення інформації про ярлик пакета звітів, на основі якого було створено Актуарний звіт, на вкладці Пов'язані документи. Для актуарія реалізована можливість відправки створених Актуарних звітів суб'єкту господарювання (з оновлення 11.02.037).

3. Первинні документи

У модулі здійснено такі основні доопрацювання, зокрема:

1) Доопрацьовано налаштування прав доступу до Реєстру податкових документів та Реєстру електронних документів. Реалізовано можливість розподілення прав доступу до операцій створення документів за допомогою команди Створити на основі (з оновлення 11.02.034).

У Реєстрі податкових документів з’явилась можливість заповнення поля Посадова (уповноважена) особа в ПН/РК за допомогою команди головного меню Правка – Групова обробка полів ПН/РК. Для цього необхідно встановити відмітку біля поля та обрати значення з підключеного довідника Співробітники (з оновлення 11.02.034).

Налаштовано заповнення поля Підписант у реєстрі модуля для імпортованих та відправлених із закритого вигляду документа ПН/РК (з оновлення 11.02.036).

Додано можливість обирати декілька сертифікатів співробітників для підпису типу Відповідальна особа у вікні Вибір сертифіката. Також реалізовано можливість обирати кілька записів для всіх типів підписів у модулі Первинні документи – Користувацькі налаштування комплектів підписів (з оновлення 11.02.036).

У Реєстрі податкових документів налаштовано можливість відхилення отриманих від’ємних РК після накладання підписів, незалежно від застосованого комплекту підписів та кроку підписання (з оновлення 11.02.037).

2) Відкориговано оновлення та відображення суми реєстраційного ліміту ДПС після отримання «Витягу щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні» (J/F1401206).

3) Оптимізовано швидкодію відправки первинних документів за допомогою Автоматичної обробки документів та сервісу Універсальної автоматичної обробки документів (з оновлення 11.02.034).

Відкориговано фіксацію наступного запуску автоматичної обробки у Журналі прийому вхідних повідомлень відповідно до проміжку часу, що встановлений у налаштуваннях модуля (з оновлення 11.02.036).

Ми працюємо з турботою про Вас! Слідкуйте за оновленнями M.E.Doc!