вгору

Декларація про прибуток подана без фінзвітності: чи буде штраф?

Згідно з п. 46.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку на прибуток повинен подати разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Крім цього, він має поставити відповідні позначки у самій декларації щодо подання фінансової звітності (так званий додаток ФЗ). Це передбачено п. 48.3 ПКУ. Оскільки податкова декларація повинна мати обов’язкові реквізити, у т. ч. інформацію про додатки, які додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

Якщо ж відповідну фінансову звітність у складі декларації з податку на прибуток не подано і до того ж не поставлені вищезазначені позначки про наявність додатку ФЗ (що є порушенням п. 48.3 ПКУ), декларація про прибуток вважається неподаною. Зокрема, такий висновок податківці роблять на підставі п. 49.15 ПКУ, якщо декларація надсилається поштою або засобами електронного зв’язку. При цьому ДФС повинна надати письмову відмову у прийнятті податкової декларації.

Відповідно до п. 48.7 ПКУ податкова звітність, складена з порушеннями ст. 48 ПКУ, не вважається податковою звітністю.

За неподання декларації (крім випадків, якщо податкова декларація не подається згідно з п. 49.2 ПКУ) або несвоєчасне подання передбачені фінансові санкції (п. 120.1 ПКУ). Так, за перше неподання звітності передбачений штраф 170 грн. (за кожне неподання або несвоєчасне подання), а за повторне протягом року, якщо платника податку вже було притягнуто до такої відповідальності – 1020 грн. (за кожне неподання або несвоєчасне подання).

При цьому главою 11 розд. II ПКУ не передбачено застосування штрафів за непроставляння позначки у декларації з податку на прибуток про подання додатка ФЗ та форм фінансової звітності до декларації.

Аналогічні відповіді розміщено у Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 102.25).

Нагадування! Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств (з додатками) затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467).

Платниками податку на прибуток (зокрема, крім суб’єктів мікропідприємництва) разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подається квартальна фінансова звітність за національними або міжнародними стандартами, яка включає Баланс та Звіт про фінансові результати. Cуб’єкти малого підприємництва подають скорочену фінзвітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати (ф. № 1-м та ф. № 2-м, чи ф. № 1-мс та ф. № 2-мс) («ЗІР», категорія 102.23.02).