вгору

До Н(П)СБОДС 102 «Консолідована фінансова звітність» внесуть зміни

Мінфін оприлюднив проект наказу «Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність».

Пропонується п. 3 розд. III НПСБОДС 102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629, доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі неподання на звітну дату консолідованої фінансової звітності контролюючими суб’єктами державного сектору, що знаходяться на території району проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), Казначейство до загальної консолідованої фінансової звітності включає відповідні показники консолідованої фінансової звітності таких контролюючих суб’єктів державного сектору, яка була подана ними згідно із законодавством за попередній звітний період, зокрема:

  • форми 1-дс «Баланс», якщо остання подана звітність є річною;
  • форм 1-дс «Баланс» та 2-дс «Звіт про фінансові результати», якщо остання подана звітність є проміжною (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців).».

Планується, що наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.