вгору

Додаткові форми звітності для подачі до НКЦПФР

Звертаємо увагу наших користувачів! В програмі M.E.Doc додано нові форми звітності, які доступні для створення вже з I кварталу 2023 року:

1. Згідно з Наказом №5 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 24.01.2023 р.:

  • Q2010002 – «Інформація аудитора про підприємство». Інформація, що подається до НКЦПФР суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює НКЦПФР; 
  • Q2020002«Інформація аудитора про юридичну особу». Інформація, що подається до НКЦПФР суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичній особі, що має тісні зв’язки з підприємством, що становить суспільний інтерес, обов’язковий аудит фінансової звітності якого він також проводить, нагляд за яким здійснює НКЦПФР; 
  • Q2040001«Інформація щодо порушення». Інформація, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку про порушення, що могли мати місце або мали місце, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства та відносно яких не вжиті відповідні заходи щодо їх усунення. 

2. Згідно з Наказом №4 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.01.2023 р.: 

  • Q2030002 – «Повідомлення про вибір аудитора».

Створення форм для користувачів з ліцензіями «Аудитор» чи «Аудитор (повна)» доступно через команду Файл – Створити інформацію аудитора (рис. 1):

інформація аудитора, фінансова звітність

Рис. 1

Далі необхідно обрати тип звіту і натиснути Створити (рис. 2):

інформація аудитора, фінансова звітність

Рис. 2

Нагадаємо,що суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес, зобов’язаний інформувати орган, який відповідно до законодавства здійснює нагляд за таким підприємством про: 

1) порушення законодавства з питань, що належать до компетенції органу нагляду;

2) суттєву загрозу або сумніви щодо можливості підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі; 

3) відмову від висловлення думки або надання негативної чи модифікованої думки.

Суб’єкт аудиторської діяльності повинен повідомляти про будь-яку інформацію щодо питань, зазначених у пунктах 1-3, про яку йому стало відомо під час виконання завдання з обов’язкового аудиту юридичної особи, що має тісні зв’язки з підприємством, що становить суспільний інтерес, обов’язковий аудит фінансової звітності якого він також проводить. 

Для користувачів, які мають ліцензію на модуль МСФЗ, відмінну від «Аудитор» чи «Аудитор (повна)», створення форм доступно через команду Файл – Створити додаткові документи (рис. 3):

інформація аудитора, фінансова звітність

Рис. 3

Далі слід обрати тип звіту, який потрібно створити (рис. 4):

інформація аудитора, фінансова звітність

Рис. 4

Нагадаємо, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, які відповідно до законодавства подають фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) до НКЦПФР, зобов’язані до підписання договору з суб’єктом аудиторської діяльності подати Повідомлення до НКЦПФР, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності. 

Щоб зберегти файли звітів Q2010002, Q2020002, Q2040001, Q2030002 для подальшого підписання та подання до НКЦПФР, потрібно виконати експорт документа через команду Файл - Експорт - Експорт в форматі НКЦПФР чи у контекстному меню обрати команду  Експорт в форматі НКЦПФР (рис. 5).

Рис. 5

Увага! При експорті файл документа зберігається з іменем «Report.xml», яке є затвердженим вищезазначеними наказами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.