вгору

Додаток 8 декларації з ПДВ: особливості заповнення

Податківці роз’яснили, як заповнюється додаток 8 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в ст. 16 прим. 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)» до податкової декларації з ПДВ.

Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в ст. 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV (далі – Закон № 1877), та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8) (додаток 8) (далі – додаток 8) додається до декларації з ПДВ.

Зверніть увагу! Додаток 8 подається сільськогостоваровиробником, внесеним або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, при цьому заповнюється поле 06 декларації (рис.1).

У полі 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» вступної частини декларації проставляють цифру:

- «1» – у разі подання декларації платником ПДВ – сільгоспвиробником, який провадить види діяльності, передбачені п. 16-1.3 Закону № 1877, та який унесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877;

- «2» – у разі подання декларації платником ПДВ – сільгоспвиробником, який провадить види діяльності, передбачені п. 16-1.3 Закону № 1877, та який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації згідно із Законом № 1877.

Декларація з ПДВ сільгосптоваровиробника при заповненні додатка 8

Рис. 1

Додаток 8 складається із двох таблиць, які заповнюються даними податкової звітності з ПДВ та бухобліку.

У таблиці 1 додатка 8 зазначається обсяг податкових зобов’язань з ПДВ з постачання товарів/послуг за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 16-1.3 Закону № 1877, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН.

У рядку 1 таблиці 1 відображається обсяг операцій з постачання товарів/послуг за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 16-1.3 Закону № 1877 (без ПДВ).

У рядку 2 таблиці 1 – сума ПДВ, нарахована за операціями, визначеними п. 16-1.3 Закону № 1877, відповідно до обсягу постачання товарів/послуг, зазначеному в рядку 1 таблиці 1.

Таблиця 2 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів» додатка 8 заповнюється з урахуванням наступного (рис. 2):

  • при визначенні розрахункового періоду враховуються 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку – послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди, при цьому рядок «Усього» такими платниками не заповнюється;
  • при визначенні обсягів постачання (без ПДВ) (графи 3–6) не враховуються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності;
  • для обрахунку питомої ваги (%) за графами 3, 4, 5 використовуються відповідно дані граф усього ×100/усього графа 6.

Таблиця 2 Додатка 8 декларації з ПДВ

Рис. 2

Для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг новоствореними платниками у таблиці 2 додатка 8 передбачено окремий рядок – «ПВН».

Відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 101.24.