вгору

Документи для малих виробників виноробної продукції для отримання ліцензії на виробництво

Нагадуємо, що малі виробництва виноробної продукції – суб’єкти господарювання (у т. ч. іноземні, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють за повним технологічним циклом виробництво та розлив у споживчу тару алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових), що не перевищує 10000 декалітрів за календарний рік, з виноматеріалів власного виробництва, отриманих шляхом переробки самостійно вирощених/ вироблених та/ або придбаних плодів, ягід, винограду, меду, за умови що придбані плоди, ягоди, виноград, мед мають виключно українське походження. Це визначено ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР (далі – Закон № 481). 

Відповідно до ст. 3 Закону № 481 для отримання ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) малі виробництва виноробної продукції подають в електронному вигляді до ДПСУ в електронному вигляді заяву, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. 

У такій заяві зазначаються: 

  • найменування СГ, для юросіб – код ЄДРПОУ, для фізосіб – суб’єктів господарювання (у т. ч. іноземних, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) – П. І. Б., номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті); 
  • місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями без додавання спирту (винами виноградними, винами плодово-ягідними, напоями медовими) (адреса); 
  • інформація щодо кодів згідно з УКТ ЗЕД на продукцію, яку планується виробляти. 

Для малих виробництв виноробної продукції ліцензія на право виробництва алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) або рішення про відмову в її видачі видається заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, не пізніше 10 робочих днів з дня одержання документів, зазначених у Законі № 481. 

Про це інформує ГУ ДПС у Дніпропетровській області. 

Заяву для отримання ліцензії на виробництво зручно подати у M.E.Doc (ідентифікатор форми J/F1303305). 

У разі неотримання малим виробництвом виноробної продукції ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) або рішення про відмову в її видачі протягом строку, передбаченого Законом № 481, така ліцензія формується автоматично та вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (ст. 3 Закону № 481). 

До відома! Використання спирту при виробництві суб’єктами господарювання (у т. ч. іноземними, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) малих виробництв виноробної продукції заборонено (ч. 1 ст. 12 Закону № 481).