вгору

Домашню працю врегульовано на законодавчому рівні: ВРУ прийнято законопроект № 5695

ВРУ прийняла законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників від 23.06.2021 р. № 5695 (далі - законопроект № 5695). 

Законопроект № 6595 пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новою главою: ХІ-А «Регулювання праці домашніх працівників». 

Зазначена нова глава складається з шести нових статей, якими визначаються: 

  • поняття домашньої праці та домашніх працівників;  
  • правовий статус домашніх працівників та особливості його регулювання; 
  • додаткові права, гарантії та умови праці домашніх працівників, які проживають у домогосподарстві; 
  • робочий час та час відпочинку домашніх працівників; 
  • особливості припинення трудового договору (контракту) з домашніми працівниками; 
  • особливості здійснення контролю за додержанням законодавства про працю щодо домашніх працівників. 

Крім того, законопроектом № 5695 передбачено добровільну учать домашніх працівників у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.  

З урахуванням специфіки праці домашніх працівників, законопроектом № 5695 окремо врегульовано робочий час та час відпочинку домашніх працівників: передбачено альтернативні варіанти вибору системи обліку робочого часу, закріплено гарантії щодо використання праці домашніх працівників при надурочних роботах, передбачено гарантії домашніх працівників при залученні до чергування та при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинку.  

З огляду на особливості використання праці домашніх працівників, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням домашнього господарства, майна членів домашнього господарства, довірчий характер відносин між домашнім працівником та роботодавцем, ізольованість місця роботи домашнього працівника, законопроектом № 5695 передбачено введення додаткових підстав для припинення трудового договору з домашнім працівником, зокрема, введено розумну диференціацію для роботодавця і працівника про терміни попередження припинення трудового договору, передбачено випадки припинення трудового договору в разі смерті однієї із сторін трудових 4 правовідносин, закріплено випадки надання можливості кожній стороні негайно розірвати трудовий договір у випадках, що завдали чи могли завдати їй певної шкоди.  

Цей Закон набере чинності протягом шести місяців з дня його опублікування.