вгору

Ефективна ставка податку на прибуток для КІК: як розрахувати?

Відповідно до пп. 39-2.4.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії (далі – КІК) не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі додержання таких умов: 

а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та 

б) виконується будь-яка з таких умов: 

  • КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену п. 136.1 ПКУ, або є меншою за таку ставку не більше ніж на 5 відсоткових пунктів,  

або 

  • частка пасивних доходів КІК становить не більше 50% загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел. 

Якщо частка пасивних доходів КІК становить більше 50% загальної суми доходів КІК із всіх джерел, для цілей застосування ст. 39-2 ПКУ такі доходи визнаються активними, за умови що КІК: 

  • фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи в операціях, що призводять до отримання відповідних активних доходів; 
  • має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо). 

До відома! Для цілей ст. 39-2 ПКУ ефективна ставка податку на прибуток підприємств розраховується шляхом ділення суми витрат зі сплати податку на прибуток на суму прибутку до оподаткування за даними фінзвітності за відповідний календарний рік та множення на 100%. 

Відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.29