вгору

Фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

06.07.2018

Шпаргалка бухгалтера

Фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

 

Порушення

Розмір фінштрафу, встановлений законом на момент виявлення порушення з 01.01.2018 р.

Норма законодавства

  • Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
  • Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;
  • Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

30-кратний розмір мінімальної зарплати (далі – МЗП), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

(111 690 грн)

 

абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 МЗП

(11 169 грн)

абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 МЗП, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

(37 230 грн)

абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Порушення інших вимог трудового законодавства

1 МЗП

(3723 грн)

абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян

2 МЗП (за кожну неогрунтовану відмову у працевлаштуванні у межах відповідної квоти)

(7 446грн)

ч. 2 ст. 53 Закону № 5067

Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без ліцензії або наймання іноземних працівників для виконання ним роботи в Україні без дозволу

20 МЗП

(74 460 грн)

ч. 3 ст. 53 Закону № 5067

Неподання або порушення порядку подання при наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні відомостей про працевлаштованих осіб

2 МЗП

(7446 грн)

ч. 4 ст. 53 Закону № 5067

Застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:

- на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства;

- на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем

 

 

 

 

 

20 МЗП за кожну особу

(74 460 грн)

 

 

 

10 МЗП за кожну особу (37230 грн)

 

 

 

 

 

 

 

ч. 5 ст. 53 Закону № 5067

Неподання (порушення установленого порядку подання) даних щодо запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

4 МЗП

(14 892 грн)

ч. 6 ст. 53 Закону № 5067

При наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні отримання від громадян, яким надано такі послуги, гонорарів, комісійних тощо

10 МЗП (37 230 грн)

ч. 7 ст. 53 Закону № 5067

Порушення СГ при наданні  послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог Закону № 5067 та Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

10 МЗП (37 230 грн)

ч. 8 ст. 53 Закону № 5067

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

10 МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

(37 230 грн)

абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 МЗП

(11 169 грн)

абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП

- Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), що виявлено після недопущення до проведення перевірки;

- Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ, що виявлено після недопущення до проведення перевірки

100 МЗП

(372 300 грн)

абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП