вгору

Фінансова звітність та зберігання документів трасту

Фізичні та юридичні особи - резиденти України, які на договірній основі здійснюють управління діяльністю, активами або майном трасту (є довірчими власниками) або виконують обов’язки адміністратора такого трасту, зобов’язані: 

1) повідомляти контролюючий орган про укладення та припинення договору щодо управління або адміністрування трасту; 

2) зберігати на території України та надавати на запит контролюючого органу відомості про засновників, довірчого власника, захисників (за наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також про будь-яких інших фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками трасту (у тому числі через ланцюг контролю/володіння); 

3) зберігати на території України та надавати на запит контролюючого органу окрему фінансову звітність щодо трасту, а також документи, які підтверджують дані такої звітності. 

Це визначено п. 44-2.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  

Повідомлення про укладення договору щодо управління або адміністрування трасту надсилається до контролюючого органу протягом 30 календарних днів з дня його укладення або припинення 

Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються Мінфіном (п. 44-2.2 ПКУ). 

Терміни "траст", "кінцевий бенефіціарний власник", "вигодоодержувач (вигодонабувач) трасту" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (п. 44-2.3 ПКУ).  

Управителі та адміністратори трастів зобов’язані: 

  • підтримувати відомості про всіх кінцевих бенефіціарних власників та про структуру власності трастів в актуальному стані; 
  • оновлювати її та забезпечувати надання контролюючому органу за його запитом відомостей протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідного запиту; 

Фінансова звітність трасту має бути складена відповідно до вимог, встановлених законодавством, що регулює діяльність трасту (особистим законом).  

Якщо особистий закон не вимагає складати фінансову звітність для трасту, особи, зазначені у п. 44-2.1 ПКУ, зобов’язані забезпечити складання окремої фінансової звітності за міжнародними стандартами. 

  • забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копій документів протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного запиту.  

Зверніть увагу! Документи надаються в засвідчених копіях та з перекладом українською мовою. У разі подання документів англійською мовою переклад українською мовою не вимагається. 

Документи щодо трасту зберігаються протягом строку: 

  • не менше 1825 днів з дня завершення звітного періоду, якого вони стосуються; 
  • не менше 1825 днів з дня припинення трасту або припинення договору, за яким здійснюється управління або адміністрування трасту, залежно від того, який строк настане раніше. 

Такі вимоги застосовуються до осіб, які є управителями або адміністраторами трастів, незалежно від того, чи застосовуються до кінцевих бенефіціарних власників відповідних трастів (п. 44-2.5 ПКУ). 

Про це повідомили податківці ДПС у Дніпропетровській області.