вгору

Фінансова звітність за МСФЗ у новому електронному форматі XBRL

На сьогодні в Україні триває процес запровадження Системи фінансової звітності (СФЗ), який передбачає подання фінансової звітності в уніфікованому електронному форматі іXBRL, підготовленої відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ, за принципом «єдиного вікна». Формат XBRL є загальновизнаним міжнародним стандартом, що дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників.

Нагадаємо, що запровадження СФЗ підприємств у єдиному електронному форматі визначено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон №996).

СФЗ виступатиме «єдиним вікном» для подання фінансової звітності підприємствами, що становлять суспільний інтерес згідно з Законом № 996. Цей закон відносить до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес, близько 5000 українських компаній, які починаючи з 2020 року зобов’язані складати фінансову звітність та подавати її регуляторам в єдиному електронному форматі іXBRL.

Отже, давайте розглянемо разом дані нововведення. Наші фахівці проаналізували та систематизували інформацію з даної теми, тож надаємо основні поняття, які стосуються СФЗ. Надалі у наших публікаціях ми будемо надавати корисні матеріали,  щодо МСФЗ, формату XBRL  для підтримки наших користувачів.

Основні поняття

Система фінансової звітності – це інтегрована система, що дозволяє отримувати, перевіряти, обробляти та розкривати фінзвітність суб’єктів звітування та їх аудиторських звітів на основі використання документів у форматі Inline XBRL (іXBRL), що розроблені на основі таксономії, прийнятої та опублікованої Мінфіном.

XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. Цей форма широко поширений в світі, тому що дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників.

На даний час XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ.

Що таке таксономія?

Таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Загальна таксономія фінансової звітності випускається Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія). З технічної точки зору таксономія базується на XBRL – відкритому стандарті для подання фінансової звітності в електронному вигляді.

В Україні таксономія фінансової звітності затверджується та оприлюднюється Мінфіном. У 2018 році Мінфін затвердив переклад Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (наказ від 07.12.2018 р. № 983 – діє до 01.01.2020 р.). Наказом від 25.10.2019 р. №452 Мінфін затвердив новий переклад Таксономії МСФЗ, яка запрацює з 01.01.2020 р.

Кого це стосується?

Фінзвітність через СФЗ повинні будуть подавати всі підприємства, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес. Це емітенти цінних паперів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім тих, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які належать до великих підприємств;
  • публічні акціонерні товариства;
  • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
  • підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Постановою № 419. Це такі види діяльності: надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010); недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010); допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Які строки подання фінзвітності до СФЗ?

Строки звітування до СФЗ залежать від виду підприємства та періоду фінзвітності (річна або проміжна).

Подання аудованої* річної фінансової звітності:

Суб’єкти звітування

Строк звітування

Підприємства, що становлять суспільний інтерес

 

до 30 квітня року, наступного за звітним

Публічні акціонерні товариства

до 30 квітня року, наступного за звітним

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях

до 30 квітня року, наступного за звітним

 

Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначений Постановою № 419

до 30 квітня року, наступного за звітним

 

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства 

не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств

не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

*фінансова звітність оприлюднюється разом з аудиторським висновком (звітом) відповідно до ст. 14 Закону № 996.

Подання проміжної фінансової звітності:

Суб’єкти звітування

Строк звітування

Суб’єкти звітування, які подають проміжну фінзвітність відповідно до норм законодавства

не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом

Нормативно-правова база впровадження СФЗ:

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
  2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 р. № 419;
  3. наказ Мінфіну "Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності" від 07.12.2018 р. № 983 (діє до 01.01.2020 р.);
  4. наказ Мінфіну «Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності» від 25.10.2019 р. №452 (діє з 01.01.2020 р.).