вгору

Фінансові рахунки: договір страхування, договір ануїтету та частка в капіталі

Продовжуємо розбиратися у термінах Загального стандарту звітності CRS. А саме, які рахунки відносяться до фінансових.  

В попередньому матеріалі було висвітлено, що депозитний і кастодіальний рахунки є фінансовими рахунками в розумінні термінів Загального стандарту звітності CRS. Докладніше про це - тут. 

І. Частка в капіталі або у боргових зобов’язаннях 

Фінансовий рахунок у випадку Інвестиційної Компанії включає будь-яку частку в капіталі або у боргових зобов’язаннях фінансової установи. Незалежно від вищевикладеного термін “Фінансовий Рахунок не включає будь-яку частку в капіталі або у боргових зобов’язаннях в Організації, яка є Інвестиційною Компанією, виключно на тій підставі, що вона надає консультації з інвестування та діє від імені або управляє портфелями для і діє від імені клієнта з метою інвестування, управління або адміністрування щодо фінансових активів, депонованих від імені клієнта, у фінансовій установі, що не є такою Організацією. 

1. Частка в капіталі КУА та в капіталі організації, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів  

Виходячи з того, що Інвестиційною Компанією є фонд, траст або будь-яке інше правове утворення, в яке інвестують (придбавають частку) з метою отримання прибутку від інвестування в Фінансові Активи або операцій з ними.  

Оскільки КУА здійснює діяльність з управління активами на користь інших осіб (ІСІ), за що отримує винагороду за договором, доходи та прибуток КУА не виникає у зв’язку із здійсненням діяльності з інвестування в Фінансові Активи. Тому учасники або акціонери КУА не інвестують в КУА з тих же міркувань, з яких інвестори ІСІ інвестують кошти в ІСІ.  

Отже, для цілей застосування Порядку, хоч КУА і є Фінансовою Установою, вона проте не має Фінансових рахунків і не зобов’язана застосовувати заходи належної комплексної перевірки для визначення підзвітності часток в статутному капіталі самої КУА (перевіряти власних акціонерів або учасників).  

Важливо! Відсутність Фінансових рахунків не звільняє КУА від обов’язку подавати за себе звіт про підзвітні рахунки («нульова звітність»).  

Аналогічний підхід може бути застосовано до часток в статутному капіталі банку чи іншої організації, яка відповідно до законодавства здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (їм не потрібно застосовувати НКП для визначення підзвітності часток в статутному капіталі).  

2. Частка в капіталі ІСІ, який є Інвестиційною Компанією 

Акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного фонду), частини майна корпоративного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також немайнові права, передбачені законом про ІСІ.  

Частка інвестора в майні (активах) корпоративного фонду засвідчується акціями, які є цінними папером та відповідно Фінансовим Активом. Попри це, акція як цінний папір є лише юридичним інструментом, який виражає набір майнових прав (частки в капіталі), що належать інвестору.  

Фінансовим Рахунком для Інвестиційної Компанії є частка у капіталі (активах) фонду. Тобто для кожного інвестора потрібно встановити повний пакет акцій, які йому належать в кожному фонді.  

3. Частка в капіталі інвестиційної фірми 

Термін “Фінансовий рахунок не включає будь-яку частку в капіталі або у боргових зобов’язаннях в Організації, яка є Інвестиційною компанією, виключно на тій підставі, що вона надає консультації з інвестування та діє від імені або управляє портфелями для і діє від імені клієнта з метою інвестування, управління або адміністрування щодо Фінансових Активів, депонованих від імені клієнта, у Фінансовій Установі, що не є такою Організацією.  

Частка в статутному капіталі інвестиційної фірми, яка відповідає визначенню Інвестиційної Компанії, не є Фінансовим рахунком з тих же міркувань, що і частка в капіталі КУА, оскільки інвестиційна компанія не є інструментом спільного інвестування або інвестиційним фондом. Натомість, інвестиційна фірма може здійснювати операції з фінансовими інструментами на користь клієнтів та може мати Кастодіальні рахунки. 

4. Частка в капіталі фінансової установи, створеної для ухилення від виконання вимог CRS 

Порядок передбачає, що Фінансовий Рахунок включає будь-яку частку в капіталі або у боргових зобов’язаннях Фінансової Установи, якщо клас часток був встановлений з метою уникнення подання звітності відповідно до вимог ПКУ та Порядку.  

Таким чином, частка в капіталі або у боргових зобов’язаннях у Кастодіальній установі, Депозитарній установі, Інвестиційній Компанії (крім Інвестиційної Компанії, якщо вона надає консультації з інвестування та діє від імені або управляє портфелями для і діє від імені клієнта з метою інвестування, управління або адміністрування щодо Фінансових Активів, депонованих від імені клієнта, в іншій Фінансовій Установі) або Визначеній Страховій Компанії, які були засновані з метою уникнення звітування, будуть Фінансовими рахунками. 

ІІ. Договір страхування з викупною сумою 

Термін “Договір Страхування з Викупною сумою” означає договір страхування (відмінний від договору перестрахування збитків між двома страховими компаніями), що має Викупну Суму 

Термін “Викупна сума” означає більше з наступного:  

  • суму, яку власник полісу має право отримати у разі відмови або розірвання договору (визначену до вирахування штрафу за дострокове припинення договору страхування або заборгованості за кредитом), та 
  • суму, у межах якої власник полісу може отримати кредит від страховика відповідно до або на підставі договору.  

Важливо! Стандарт не обмежує визначення термінів “Договір страхування з викупною сумою” та “Викупна сума” виключно договорами страхування життя з накопичувальною складовою. Натомість, у визначенні “Викупної суми” надається перелік видів виплат (платежів), які не включаються до Викупної суми. 

Термін “Викупна сумане включає суму, що підлягає сплаті за Договором страхування: 

  • виключно у разі смерті особи, застрахованої за договором страхування життя; 
  • як відшкодування у разі тілесних ушкоджень або хвороби або інше відшкодування, що забезпечує компенсацію економічної шкоди, понесеної внаслідок настання страхової події; 
  • як відшкодування раніше сплаченої премії (за вирахуванням вартості страхових витрат, незалежно від того, чи їх фактично призначено, чи ні) за Договором страхування (іншого, ніж інвестиційного страхування життя, або договору ануїтету) через анулювання або розірвання договору, зменшення суми зобов’язань протягом строку дії договору або у зв’язку з перерахунком суми премії через технічні помилки тощо;  
  • як дивіденди власнику полісу (крім дивідендів у разі припинення) за умови, що такі дивіденди відносяться до Договору страхування, згідно з яким здійснюються виключно виплати; або  
  • як повернення авансової премії або депозиту премій за Договором страхування, за яким премія сплачується щонайменше щороку, якщо сума авансової премії або депозиту премій не перевищує розмір наступної річної премії, яка повинна бути сплачена за договором. 

Отже, якщо Викупна сума за договором страхування повністю складається з видів виплат перелічених вище, то для цілей застосування Порядку Договір страхування не матиме Викупної суми, а тому не буде Фінансовим рахунком. Договір страхування, який не є договором ануїтету, та який не має Викупної суми не підлягає належній комплексній перевірці за правилами Порядку.  

ІІІ. Договір ануїтету 

Термін “Договір ануїтету” означає договір, згідно з умовами якого емітент зобов’язується здійснювати виплати протягом періоду часу, визначеного частково або в цілому, з урахуванням очікуваної тривалості життя однієї або декількох фізичних осіб. Термін також включає договір, який вважається договором ануїтету (передбачає ануїтетні виплати) згідно із законодавством України та згідно з яким емітент зобов’язується здійснювати виплати протягом визначеної кількості років.  

Термін “Фінансовий рахунок” не охоплює певні Договори ануїтету, а саме договір страхування, що не пов’язаний з результатами інвестиційної діяльності, договір негайного довічного ануїтету, що не може бути переданий іншій особі, який укладено з фізичною особою та за яким здійснюються пенсійні виплати або виплати з непрацездатності/ інвалідності за рахунком, який вважається Виключеним рахунком. 

Договір ануїтету, пов’язаний з інвестиційною діяльністю означає договір ануїтету, згідно з яким здійснюється коригування страхової виплати або премій для відображення інвестиційного доходу або ринкової вартості активів, пов’язаних з цим договором. 

Негайний ануїтет або негайна виплата ануїтету означає договір ануїтету, який придбаний за одноразову премію або компенсацію ануїтету, та передбачає початок щорічної або більш частої виплати приблизно рівних за обсягом періодичних сум не пізніше ніж через один рік після дати придбання договору (полісу).  

Договір про довічний ануїтет - це договір ануїтету, який передбачає виплати, що здійснюються упродовж періоду життя однієї або життів декількох фізичних осіб. 

Більш докладно про частку в капіталі або у боргових зобов’язаннях, про договір страхування з викупною сумою, про договір ануїтету, читайте у Інформлисті №5.