вгору

ФОП повертається на загальну систему: чи потрібно реєструвати нову Книгу обліку доходів і витрат?

23.08.2018

Держава: звітність та податки

Відповідно до п. 177.10 та п. 178.6 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (далі – ФОП на загальній системі), та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Форма Книги, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481 (далі – Порядок № 481).

Нагадаємо, що відповідно до пп. 1 п. 3 Порядку № 481 у разі обрання ведення Книги у паперовому вигляді ФОП на загальній системі та особи, що провадять незалежну діяльність, зобов’язані подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • податкова адреса;
  • номер та дата свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності).

Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в контролюючому органі (пп. 2 п. 3 Порядку № 481).

Підпунктом 4 п. 3 Порядку № 481 визначено, що у разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у ФОПа на загальній системі.

Зверніть увагу!

Відповідно до п. 8 Порядку № 481 Книга зберігається у ФОПа на загальній системі протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Таким чином, якщо ФОП має незакінчену Книгу за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481, такий підприємець при переході на загальну систему оподаткування може не реєструвати нову Книгу, а продовжувати вести попередню Книгу до її закінчення.

Відповідне роз’яснення податківці розмістили в Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 104.08.

Про те, коли здійснюється реєстрація фізособою-підприємцем Книги обліку доходів і витрат – читайте у Блозі бухгалтера.

До відома!

Наразі можливості вести Книгу в електронному вигляді у фізособи-підприємця немає, оскільки відсутнє відповідне програмне забезпечення («ЗІР», категорія 104.08).