вгору

ФОП зареєстрований на тимчасово окупованій території: документи для СГ для неутримання ПДФО у джерела виплати

Податківці проінформували: які документи повинна надати ФОП для СГ, з яким має господарські відносини, з метою незастосування пп. 38.9 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу (далі – ПКУ), у разі якщо місце проживання такої особи зареєстровано на тимчасово окупованій території?

Згідно з пп. 38.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ під час нарахування (виплати) фізичним особам – підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності СГ та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати ПДФО у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія п. 177.8 та пп. 2 п. 297.1 ПКУ.

Доходи від здійснення підприємницької діяльності, оподатковані відповідно до пп. 38.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, не включаються до загального оподатковуваного доходу ФОПа та/або доходу ФОП-єдинника.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) містяться дані, зокрема, про місце проживання фізособи-підприємця.

Держреєстрація ФОПів на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця знаходження (абз. другий ч. другої ст. 4 Закону № 755).

У разі зміни місцезнаходження/місця проживання платників податків з території проведення АТО або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи держвлади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або м. Києві і отримання контролюючими органами відомостей держреєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків облік таких платників податків і зборів здійснюється з урахуванням такого: контролюючі органи в областях та м. Києві за новим місцезнаходженням/місцем проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із ЄДР, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з держреєстру (п. 5 наказу Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1127, далі – Наказ № 1127). Статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії рф, особливий правовий режим на цій території, особливості діяльності держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юросіб визначено Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII. Перелік тимчасово окупованих територій на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф, відповідно до п. 69 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, визначається КМУ. Станом на поточну дату зазначений перелік ще не затверджений.

До затвердження такого переліку взяття на облік юросіб та фізосіб-підприємців у контролюючих органах у зв’язку зі зміною місцезнаходження із зазначених територій, здійснюється за правилами, визначеними п. 5 Наказу № 1127 щодо територій Донецької та Луганської області, затверджених розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р, та АР Крим.

Дані про взяття на облік платника податків передаються до ЄДР у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік (п. 10.11 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588).

Водночас, відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 11 Закону № 755 відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та надаються, зокрема, у вигляді виписки, витягу.

Отже, ФОП, місце проживання якої зареєстровано на тимчасово окупованій території, з метою не застосування пп. 38.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ повинна звернутись до держреєстратора та здійснити перереєстрацію місцезнаходження на підконтрольній Україні території. При цьому, копія виписки (витягу) з ЄДР є документом, підтверджуючим державну реєстрацію ФОПа за місцезнаходженням на території в межах України.

Про це повідомлено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.02.