вгору

Харчові та сільгосппродукти: нові правила маркування з 01.10.2022 р.

З 01.10.2022 р. набрав чинності Закон України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» від 06.09.2022 р. № 2572-IX (далі – Закон № 2572). Закон № 2572 було опубліковано в «Голос України» від 30.09.2022 р. № 201.


Що передбачено?


З метою застосування цього Закону вводяться ряд понять, зокрема:

Маркуванняслова, описи, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), графічні зображення або символи, що стосуються сільгосппродукції (сільгосптоварів) та харчових продуктів, які розміщуються на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), кольєретці а за відсутності упаковки – у документі або повідомленні, що супроводжують відповідний товар або посилаються на нього.

Єдиний документ – документ, що містить основні положення специфікації та опис взаємозв’язку товару з географічним середовищем чи географічним місцем походження товару.

Схеми якості – встановлені Законом № 2572 засади визнання, правової охорони та застосування географічних значень назв місця походження товару, традиційних гарантованих особливостей, а також щодо застосування гірських продуктів та інших особливих показників якості.

Традиційна гарантована особливість – найменування, яке ідентифікує сільгосппродукцію (сільгосптовар) або харчовий продукт, що відповідає одночасно таким ознакам:

1) має особливі характеристики, що дають змогу чітко відрізнити його від інших продуктів цього ж виду у результаті використання традиційних інгредієнтів та/або традиційної технології виробництва/переробки;

2) використовується у виробництві та/або відповідає специфікаціям товару, що існували протягом не менше 30 років до набрання чинності цим Законом;

3) відповідає критеріям для надання правової охорони згідно із цим Законом.

Дія цього Закону поширюється на сільгосппродукцію, харчові продукти, призначені для споживання людиною, а також інші споріднені з ними товари, зазначені у відповідних групах УКТ ЗЕД. Повний перелік продукції наведений у ч. 1 ст. 2 Закону № 2572.

 

Схема якості

 

Відповідно до норм Закону № 2572 як схему якості для назви місця походження товару виділяють, надають правову охорону та використовують найменування, що ідентифікує товар, що походить з певного географічного місця, як частини країни, населеного пункту, місцевості тощо, або, у виняткових випадках, країни.

Найменування, що ідентифікує товар, визначається назвою місця походження товару, якщо товар, який походить з цього географічного місця, має свої особливості та властивості, виключно або головним чином обумовлені конкретним географічним середовищем з притаманними йому природними і людськими факторами. Має виконуватися умова: всі етапи виробництва товару здійснюються на визначеній географічній території, а також у випадках, встановлених абз. третім-четвертим ч. 2 ст. 6 цього Закону.

Зокрема, назва географічного місця виробництва визнається назвою місця походження товару, якщо сировина для виробництва товару походить з цього географічного місця або з іншого, за умови що інше географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують спецумови виробництва (видобування) такої сировини, встановлено контроль за їх дотриманням або якщо назву місця походження відповідного товару визнано в країні походження до 01.05.2004 р. Для цілей цього пункту сировиною вважаються лише живі тварини, м’ясо та молоко.

Законом також визначено, зокрема:

  1. поняття традиційної гарантованої особливості, умови надання йому правової охорони, поняття та процедуру застосування особливих показників якості;
  2. умови надання правової охорони географічному зазначенню для сільгосппродукції та продуктів харчування та підстави для відмови в наданні такої охорони;
  3. коло осіб, які мають право на підготовку специфікацій та інших документів, необхідних для держреєстрації географічного зазначення для  сільгосппродукції та продуктів харчування;
  4. вимоги до документів для держреєстрації географічних зазначень та традиційних гарантованих особливостей;
  5. порядок погодження специфікацій та інших документів, необхідних для держреєстрації географічного зазначення для  сільгосппродукції та продуктів харчування, традиційної гарантованої особливості;
  6. вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється географічне зазначення або традиційна гарантована особливість;
  7. уточнено перелік прав та обов’язків, що випливають з держреєстрації географічних зазначень;
  8. порядок сертифікації товару щодо його відповідності специфікації товару із географічним зазначенням, традиційною гарантованою особливістю.