вгору

Хто повинен складати фінансову звітність за міжнародними стандартами?

Складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами передбачено ч. 2 п. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

В обов’язковому порядку складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами визначений для наступних категорій підприємств:
1) підприємства, що становлять суспільний інтерес.

До таких підприємств відносяться підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які належать до великих підприємств (наразі до великих платників застосовуються критерії – балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро; середня кількість працівників – понад 250 осіб);

2) публічні акціонерні товариства,

3) підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

До таких відносяться підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів. Перелік корисних копалин наведено у листі Мінфіну та Держстату від 14.03.2018 р. № 35230-06-5/6959, № 04.3-07/22-18 «Щодо підприємств, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення».

4) підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабміном – відповідно до п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

До них відносяться підприємства, які провадять господарську діяльність за наступними видами:

  • надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);
  • недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);
  • допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Звертаємо увагу!

Для забезпечення порівнянності показників фінзвітності підприємств, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 p., перераховують проміжну, річну і консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1.

До відома!

Починаючи з 01.01.2019 р. зазначені підприємства мають складати проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність за 2019 р. згідно з МСФЗ. При цьому як порівняльну інформацію в проміжній, річній та консолідованій фінансовій звітності за 2019 р. використовуються показники фінансової звітності за 2018 p., трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

Про це нагадали податківці офісу ВПП ДФС.

З матеріалами про проміжну фінзвітність, яка складається з Балансу і Звіту про фінрезультати та які платники податку зобов’язані подавати податкову звітність у електронній формі, читайте на нашому сайті у Блозі бухгалтера.