вгору

Як нумеруються прибуткові та видаткові касові ордери: приклади від НБУ

НБУ надав роз’яснення, як нумеруються прибуткові та видаткові касові ордери; який порядок заповнення реквізиту "№ з/п" форм касових документів, як заповнюються окремі їх реквізити.

Бланки прибуткового касового ордеру (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордеру (типова форма № КО-2) визначені у додатках до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті "Прибутковий касовий ордер № ___ від "___" __________ 20__ року") може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера "1" протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.03.2018 – № 1, № 2, № 3;

02.03.2018 – № 4, № 5, № 6;

03.03.2018 – № 7;

…………………..

30.03.2018 – № 49, № 50, № 51.

02.04.2018 – № 1, № 2, № 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті "Номер документа").

У реквізиті "№ з/п" прибуткового касового ордеру та видаткового касового ордеру проставляється номер за порядком (скорочено – № з/п) таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті "№ з/п" проставляється – 1.

У реквізиті "№ з/п" форм касових документів проставляється номер за порядком (скорочено – № з/п), а саме:

У відомості на виплату готівки (додаток 1 до Положення) – застосовується єдина наскрізна нумерація.

У журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за типовими формами № КО-3, № КО-3а (додаток 4 до Положення) – застосовується єдина наскрізна нумерація (зразки заповнених журналів за типовими формами № КО-3, № КО-3а додаються ).

У книзі обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (додаток 6 до Положення) – застосовується єдина наскрізна нумерація.

Для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті "№ з/п" Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а) використовується єдина наскрізна нумерація, яка не передбачає окремої нумерації для прибуткових і видаткових касових ордерів. У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 зазначаються порядкові номери видаткових документів.

Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи) можуть не співпадати з нумерацією, зазначеною у реквізиті "№ з/п" Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а).

У реквізиті видаткового касового ордеру "Додаток" зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою видачі готівки, наприклад, видаткова відомість із зазначенням номеру та дати, наказ на відрядження із зазначенням номеру та дати і т. д.

У реквізиті прибуткового касового ордеру "Додатки" зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою внесення готівки, наприклад, звіт про використання коштів, виданих на відрядження із зазначенням номеру та дати і т.д.

До відома! У роз’ясненні НБУ також відповідає на інші питання щодо порядку ведення касових операцій. Зокрема, як оприбутковується готівка в касах, який порядок та особливості розроблення порядку оприбуткування готівки в касі, хто є відокремленим підрозділом підприємства, чи можна використовувати бланки касових документів із скороченим визначенням терміну "ЄДРПОУ" та інш.