вгору

Як оформити довіреність: роз'яснення Мін’юсту

Довіреність може бути корисною в багатьох ситуаціях, наприклад, коли ви не можете особисто вчинити певні дії і є необхідність делегувати свої повноваження іншій особі. 

Що таке довіреність? 

Довіреність згідно зі ст. 244 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. 

Який строк дії довіреності? 

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. 

Які існують види довіреностей? 

Залежно від того, для чого видається довіреність, вона може бути: 

  • разовою – для виконання конкретної юридичної дії або укладення угоди (наприклад, довіреність на підписання договору); 
  • генеральною – для здійснення різноманітних юридичних дій або угод (наприклад, довіреність, що видається керівнику одного з філіалів організації); 
  • спеціальною – видається для здійснення певної кількості однотипних юридичних дій (наприклад, представництво в суді або отримання вантажів). 

Як оформити довіреність? 

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. 

Залежно від вимог законодавства, довіреність може бути оформлена: 

1. Нотаріусом. 

Нотаріальне посвідчення довіреності необхідне для угод з обов’язковою нотаріальною формою, наприклад, для укладення правочинів, які відповідно до закону потребують обов’язкового нотаріального посвідчення. 

Для оформлення довіреності довірителю необхідно з’явитись до нотаріуса з паспортом та реєстраційним номером облікової картки платника податків. 

У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. 

2. Посадовою особою. 

Статтею 245 ЦКУ визначене коло посадових осіб, які за певних обставин мають право посвідчувати довіреності. Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених. 

3. В організації. 

Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання. 

4. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Отже, довіреність - це доволі зручний інструмент для делегування своїх повноважень та економії часу. 

Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління Мінюсту.