вгору

Як подати оновлену інформацію про КБВ держреєстратору?

11.07.2021 р. набере чинності наказ Мінфіну «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» від 19.03.2021 р. № 163. До чого це призведе, ми повідомляли у матеріалі.

Начальник Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП відповів на деякі запитання стосовно порядку подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) держреєстратору.

Керівник нагадав, що структура власності готується у довільній формі та є схематичним зображенням зі всіма особами, які прямо чи опосередковано володіють юрособою самостійно чи спільно з іншими особами. Подавати структуру власності слід з іншими документами протягом трьох місяців, починаючи з 11.07.2021 р. При цьому, останнім днем для подання буде 10.10.2021 р.

Що таке структура власності?

Це офіційний документ, який з метою встановлення КБВ юрособи має в обов’язковому порядку надаватися держреєстратору.

У структурі власності потрібно зазначити розмір участі кожного з власників, а також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юрособи. Крім того, необхідно зазначати опис здійснення та характер вирішального впливу КБВ на діяльність юрособи

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну.

Кого стосується?

Усі юрособи, щодо яких в ЄДР мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності, з дня набрання чинності таким актом протягом трьох місяців мають подати держреєстратору документи для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ (ч. четверта розд. X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.12.2019 р. № 361-IX).

Які документи необхідні для подання даних щодо бенефіціарів?

Для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ держреєстратору необхідно подати:

  • заяву щодо держреєстрації юрособи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заява щодо держреєстрації юрособи – громадського формування – форма 4;
  • структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;
  • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента в країні її місцезнаходження, якщо засновником юрособи є юридична особа – нерезидент – нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юрособи, для фізособи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Як оновити дані в ЄДР?

Оновлення в ЄДР відомостей про КБВ можливо як під час проведення окремої реєстраційної дії відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755), так і при вчиненні інших реєстраційних дій, щодо яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Наприклад, якщо у юрособи є потреба внести зміни до відомостей про свій відокремлений підрозділ чи перейти на діяльність на підставі модельного статуту, у формі заяви щодо держреєстрації юрособи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» може обрати поле «потребують оновлення» та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБВ. У такому випадку документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, не подається. Подання документа, що підтверджує сплату адміністративного збору, передбачено лише у випадку подання документів відповідно до ч. 4 та 5 ст. 17 Закону № 755.

Слід зазначити, що адміністративний збір не буде справлятися у разі подання держреєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом про реєстрацію, протягом 3-х місяців з дня набрання чинності Наказом про структуру власності.

Водночас, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей ЄДР про юрособу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності Наказом про структуру власності, адміністративний збір буде справлятися у розмірі, встановленому ст. 36 Закону № 755.

Які строки підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника?

Перше щорічне підтвердження – у 2022 році, оскільки Положення про форму та зміст структури власності було прийняте у 2021 році.

До прикладу, якщо юрособа зареєстрована 10 лютого, то обов’язок щодо подання документів відповідно до ст. 17-1 Закону№ 755, у т. ч. заяви щодо підтвердження відомостей про КБВ (форма 6), в неї виникає з 10.02.2022 р. по 24.02.2022 р.

Податківці застерігають представників бізнесу від несвоєчасного подання держреєстратору передбаченої Законом № 755 інформації про КБВ юрособи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ юрособи.

Порушення термінів подання тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юрособи або особу, вповноважену діяти від імені юрособи (виконавчого органу), від 17000 до 51000 грн.

Про це розповів начальник Південного міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.