вгору

Як працюватиме Казначейство в період завершення бюджетного 2022 року та початку 2023 року?

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) повідомляє, що відповідно до Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2022 року та початку 2023 року, затвердженого наказом Казначейства від 06.12.2022 р. № 359, граничним терміном здійснення видатків бюджетного 2022 р. є 30 грудня 2022 р.

30 грудня 2022 р. до 19.30 завершується прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства - Казначейство» (далі – СДО) до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна». У період з 31 грудня 2022 по 01 січня 2023 року (включно) прийняття органами Казначейства електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюється. Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі (доступний перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів).

Відповідно до регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП НБУ) Казначейство 30 грудня 2022 року до 24.00 здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів на рахунки, відкриті в Казначействі.

Казначейство здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів на рахунки, відкриті в Казначействі, які надійдуть через СЕП НБУ у період з 31 грудня 2022 р. до 02 січня 2023 р. (включно), датою банківського дня 02 січня 2023 р.

2 січня 2023 р. Казначейство працює з клієнтами після виконання комплексу робіт, пов’язаних з початком нового бюджетного 2023 року. Органи Казначейства розпочинають прийняття документів від клієнтів із СДО та опрацювання планових показників, реєстрів зобов’язань, підтвердних документів та платіжних доручень на здійснення видатків.

Починаючи з 3 січня 2023 р., органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

До відома клієнтів! Кошти в інвалюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в інвалюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном, та коштів, розміщених на рахунках у банках у інвалюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у порядку, затвердженому КМУ) на підставі платіжних інструкцій власників рахунків необхідно перерахувати не пізніше 30 грудня 2022 р.:

- у разі отримання бюджетною установою коштів з держбюджету в інвалюті з рахунку Казначейства невикористані кошти в інвалюті перераховуються за такими реквізитами:

  • одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);
  • код одержувача: 37567646;
  • бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account):

№ UA563223130000025133012855000;

  • банк одержувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine);
  • SWIFT: EXBSUAUX
  • код банку: 322313;

- у разі самостійної закупівлі інвалюти на міжбанківській валютній біржі невикористані кошти в інвалюті перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів.

В полі «призначення платежу» платіжної інструкції додатково зазначити «Стаття 57 БКУ».

Про це повідомлено на офіційній Facebook-сторінці Казначейства.