вгору

Як сплачується пеня до бюджету?

26.06.2018

Держава: звітність та податки

Податківці повідомили, що немає значення, як саме платник сплачує суми пені: окремим платіжним документом або одним платіжним документом, разом із грошовим зобов’язанням.

При погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов’язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податків, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів. В останню чергу кошти зараховуються в рахунок пені. Це визначено пунктом 131.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Якщо платник податків порушує встановлену цим пунктом черговість платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), ДФС самостійно здійснює такий розподіл такої суми у порядку, визначеному цим пунктом. Аналогічну відповідь розміщено у Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 138.02).

До відома! Нарахування пені розпочинається (ст. 129 ПКУ):

- при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного ДФС за результатом податкової перевірки або у випадках, не пов’язаних з податковою перевіркою – починаючи з 1-го робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати, визначеного ПКУ (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження);

- при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом самостійно, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (тобто з 91 календарного дня).

Правила нарахування та погашення пені за несвоєчасно сплачені суми платежів, що контролюються органами ДФС, визначено розд. 7 Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 07.04.2016 р. № 422.

Нарахування пені за результатом податкової перевірки здійснюється у день фактичного погашення податкового боргу (або його частини).

Нарахування пені закінчується, зокрема:

- у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу Казначейства та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань;

- у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових зобов’язань відповідного бюджету перед таким платником податків.

Пеня, що визначається ДФС, нараховується на суми грошового зобов’язання (включаючи суму штрафів за їх наявності та без урахування сум пені) за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

На суми грошового зобов’язання, що визначені платником податку чи податковим агентом самостійно (включаючи суму штрафів за їх наявності та без урахування сум пені), пеня нараховується за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день (п. 129.4 ПКУ).

Зазначений розмір пені застосовується щодо всіх видів податків, зборів та інших грошових зобов'язань, крім пені, яка нараховується за порушення строку розрахунку у сфері ЗЕД.

Суми пені зараховуються до бюджетів або цільових фондів, до яких згідно із законодавством зараховуються відповідні платежі та ЄСВ.