вгору

Як виправити помилки у звітах щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюну?

Як передбачено ст. 16 Закону України від 19.12.1995 року № 481/95-ВР (далі – Закон № 481) суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.  

У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб’єкт господарювання самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов’язаний подати уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений ст. 17 Закону № 481, не застосовується. 
Малі виробництва виноробної продукції
, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю алкогольними напоями без додавання спирту (винами виноградними, винами плодово-ягідними, напоями медовими) та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають щорічний звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним роком. У разі якщо у кварталі, наступному за звітним роком, мале виробництво виноробної продукції самостійно виявило помилки у поданому ним щорічному звіті, воно зобов’язане подати уточнений звіт до кінця такого кварталу. У такому разі штраф, встановлений ст. 17 Закону № 481, не застосовується. 
Форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі – Звіти) та порядки їх заповнення затверджені
наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49. 

Зауважимо, що відповідно до ст. 17 Закону № 481 до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема, у разі: 

  • неподання чи несвоєчасного подання звітів або подання звітів з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабміном видавати відповідні ліцензії, – у розмірі 17000 гривень; 
  • неподання чи несвоєчасного подання звітів або подання звітів з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі експорту) алкогольних напоїв, вироблених без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) малими виробництвами виноробної продукції, до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабміном, – у розмірі 1020 гривень. 

Отже, з метою виправлення помилок, допущених при заповненні Звітів суб’єктам господарювання необхідно подати уточнені Звіти. 

 При цьому, штраф, встановлений ст. 17 Закону № 481, не застосовується у разі якщо: 

  • суб’єкт господарювання (крім малих виробництв виноробної продукції) в місяці, наступному за звітним місяцем, самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць і подав уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем; 
  • суб’єкт господарювання – мале виробництво виноробної продукції у кварталі, наступному за звітним роком, самостійно вияв помилки у поданому ним щорічному звіті і подав уточнений звіт до кінця такого кварталу. 

Нагадаємо, що всі форми звітності є  в програмі M.E.Doc, зокрема: 

  • J/F0206404 № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»; 
  • J/F0206508 № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»; 
  • J/F0208305 № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів». 

Про це повідомлено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 113.04.