вгору

Як виправити помилку у формі №1ДФ

Податкові агенти зобов’язані подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за формою № 1 ДФ (J(F)0500102) щоквартально у разі нарахування (виплат) сум доходів протягом звітного періоду.

Форма № 1 ДФ подається до контролюючого органу за місцезнаходженням податкового агента – юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи – податкового агента протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом.

Звертаємо увагу наших користувачів, що граничний день подання форми № 1ДФ за ІV квартал 2018 року – 11.02.2019 року.

У разі виявлення помилок, що містяться у раніше поданій формі, уточнююча форма № 1 ДФ подається після встановленого законодавством терміну як за звітний, так і за попередні періоди на підставі інформації з попередньо поданої форми і містить дані лише за рядками й реквізитами, що уточнюються.

Для цього потрібно виключити помилкову інформацію та ввести достовірну, тобто повністю заповнити два рядки: в першому рядку в графі 9 «Ознака (0,1)» зазначається «1» – рядок на виключення, а в другому «0» – рядок на внесення:

Таким чином, податковий агент повинен виправити помилку, допущену у попередньому кварталі, та подати уточнюючу форму № 1ДФ. При цьому якщо у формі за відповідний квартал недостовірно відображено нарахований дохід та/або податкові зобов’язання (зазначено суму більшу або меншу, ніж нараховано), у разі самостійного виявлення такого порушення платником (податковим агентом) застосовується штраф у розмірі 510 грн. (1020 грн. за повторне порушення).

Про це повідомила ДФС у Луганській області.

Що стосується коригування військового збору (розділ ІІ форми № 1ДФ), то тут також виключається помилкова інформація та вводиться достовірна, як і в розділі І форми № 1ДФ. При цьому в рядку «Військовий збір - виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" – відобразити правильну інформацію.