вгору

Як зазначати термін "ЄДРПОУ" в касових документах: скорочено або повністю?

22.08.2018

Держава: звітність та податки

На даний час ведення касових операцій у національній валюті регламентується постановою правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті» від 29.12.2017 р. №148 (далі – Положення №148).

Реквізити касових документів, визначених у додатках 1-6 до Положення № 148, мають незначні технічні відмінності від затверджених Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), яке втратило чинність.

Так, у Положенні № 148 надано повне розшифрування терміна "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" на відміну від Положенням № 637, в якому цей термін було наведено у скороченому вигляді – "ЄДРПОУ".

Про це НБУ було надано роз’яснення з актуальних питань та відповідей щодо положення про ведення касових операцій у національній валюті.

Слід зазначити, що п.1-1 Положення № 148 визначено, що суб’єкти господарювання до 30.06.2018 р. (включно) могли використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням № 637.

Тобто, після 30.06.2018 р. можна застосовувати лише нові форми касових документів, і рядки в них мають відповідати формам, затвердженим додатками до Положення № 148.

До відома!

Як нумеруються прибуткові та видаткові касові ордери: приклади від НБУ, читайте у Блозі бухгалтера.