вгору

Які дії платника у разі неврахування таблиці даних платника податку?

Право подання до ДПС платниками ПДВ таблиці даних платника податку (далі – Таблиця) передбачено п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено постановою Кабміну від 11.12.2019 р. № 1165 ((далі – Порядок). 

Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку). 

Комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку. 

Відповідно до п. 19 Порядку комісії контролюючих органів приймають рішення про неврахування Таблиці, якщо: 

  • стосовно платника податку прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку; 
  • до контролюючого органу надійшла податкова інформація щодо невідповідності інформації, зазначеної в таблиці даних платника податку, видам економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності, кодам товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодам послуг згідно з Державним класифікатором, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України, яка свідчить про надання платником податку недостовірної інформації в таблиці даних платника податку. 

У рішенні про неврахування таблиці даних платника, у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, що стала підставою для неврахування таблиці даних платника податку, а саме: тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД/ДКПП/ умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. 

У разі прийняття рішення про неврахування Таблиці комісією регіонального рівня – платник податку має право оскаржити його в адміністративному або судовому порядку відповідно до п.56.1. Податкового кодексу України та Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165. 

Скарга подається платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня. 

За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги задовольняє її та скасовує рішення комісії регіонального рівня або залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін. 

Разом з тим платник податку не обмежений в праві повторного направлення до ДПС Таблиці з поясненнями для розгляду комісією регіонального рівня та прийняття відповідного рішення. 

Таким чином, у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про неврахування Таблиці, платник податку має можливість: 

  • повторно подати до ДПС Таблицю на розгляд; 
  • або оскаржити рішення про неврахування до комісії центрального рівня. 

Якщо комісією центрального рівня не задоволено скаргу на рішення комісії регіонального рівня про неврахування Таблиці, то платник має право або подати Таблицю для розгляду повторно або оскаржити дане рішення в судовому порядку. 

Про це повідомлено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 101.18. 

Нагадуємо нашим читачам, що в програмі M.E.Doc є встановлена форма Таблиці даних (ідентифікатор форми – J/F1312303) із поясненнями. Також нагадаємо, що з 01.08.2023 року діють нові форми ПН та РК.