вгору

Які документи необхідно підготувати нерезиденту для реєстрації платником податків?

Як ми повідомляли, ДПСУ в Інформаційному листі №19 надала роз’яснення, зокрема, про вимоги щодо реєстрації нерезидентів платниками податків з 1 січня 2021 року.

У цій статті Ви знайдете перелік документів, які необхідно подати нерезидентам для реєстрації платником податків, а також відповідь на питання, куди подавати такі документи.

У всіх випадках реєстрації нерезидента платником податків нерезиденту, крім заяви, необхідно подати копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):

  • витяг з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданий в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
  • документ, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнесреєстру не зазначені відомості про такий номер (код), що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
  • документ, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента. У разі якщо такий документ виданий в країні реєстрації нерезидента, він повинен бути легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
  • документ про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України, якщо нерезидент здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ.

Куди нерезиденту подавати документи для реєстрації платником податку на прибуток?

До набрання чинності змінами до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 року № 1588, ДПС рекомендує дотримуватися таких правил.

Нерезидент реєструється платником податку на прибуток в залежності від підстави, яка виникла раніше:

  • якщо нерезидент має на території України два і більше постійних представництв, то платником податку на прибуток він реєструється за місцезнаходженням свого постійного представництва, яке було створене першим;
  • якщо нерезидент придбаває інвестиційний актив у іншого нерезидента, такий нерезидент – покупець стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину;
  • якщо нерезидент придбаває інвестиційний актив у іншого нерезидента і вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину, сформована корпоративними правами двох і більше українських юридичних осіб, то платником податку на прибуток нерезидент - покупець реєструється за місцезнаходженням української юридичної особи, для якої вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав чи, відповідно, вартість нерухомого майна, що визначаються для цілей пп. «е» пп. 141.4.1 Податкового кодексу України, є найбільшою.

Більше новин і корисних матеріалів – у Блозі бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.