вгору

Які форми фінзвітності повинні подавати платники податку на прибуток та неприбуткові організації – ДФС

ГУ ДФС у Тернопільській області надало роз’яснення стосовно подання фінансової звітності разом з квартальною (за звітні квартал, півріччя, три квартали) та річною декларацією з податку на прибуток (звітом неприбутківців).

Згрупуємо його у таблицю.

Категорії платників податків

Фінзвітність, що подається разом з квартальною податковою декларацією (звітом неприбутківців)

Фінзвітність, що подається разом з річною податковою декларацією (звітом неприбутківців)

Платники податку на прибуток (крім суб’єктів мікропідприємств, малого підприємництва неприбутківців та іноземних представництв

Проміжна фінзвітність у складі:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2)
 • Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма № 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2);
 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
 • Звіт про власний капітал (форма № 4);
 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

Платники податку на прибуток – суб’єкти мікропідприємств, малого підприємництва, іноземних представництв, крім тих, хто складає фінзвітність за МСФЗ

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Баланс (ф. № 1-м);
 • Звіт про фінрезультати (ф. № 2-м);

або

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Баланс (ф. № 1-мс);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-мс)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Баланс (ф. № 1-м);
 • Звіт про фінрезультати (ф. № 2-м);

або

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Баланс (ф. № 1-мс);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-мс)

Банки

Проміжна фінзвітність, затверджена постановою Правління НБУ від 24.10.2011 р. № 373

Річна фінзвітність, затверджена постановою Правління НБУ від 24.10.2011 р. № 373

Неприбутківці (крім тих, хто підпадає під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ)

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2)
 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
 • Звіт про власний капітал (форма № 4);
 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)
 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2)
 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
 • Звіт про власний капітал (форма № 4);
 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

Неприбутківці, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Баланс (ф. № 1-м);
 • Звіт про фінрезультати (ф. № 2-м);

або

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Баланс (ф. № 1-мс);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-мс)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Баланс (ф. № 1-м);
 • Звіт про фінрезультати (ф. № 2-м);

Або

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Баланс (ф. № 1-мс);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-мс)

Суб’єкти державного сектора

 • Баланс (ф. № 1-дс);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс);
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-дс);
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4-дс);
 • Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс)
 • Баланс (ф. № 1-дс);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс);
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-дс);
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4-дс);
 • Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс)

Додатково читайте матеріал Проміжна фінзвітність складається з Балансу і Звіту про фінрезультати – внесено зміни до НП(С)БО 1.

Нагадуємо користувачам M.E.Doc, що при формуванні фінзвітності, яка подається до Державної фіскальної служби України і Державної служби статистики України, слід використовувати формати з першою літерою «S».